Dersin Kodu Dersin Adı Saat AKTS Öğretim Elemanı BUS131 I

advertisement
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
2014-2015 Akademik Yılı
Dersin Kodu
BUS131
ECO131
MAT131
MUH131
REK101
GNL101
GNL105
GNL131
Dersin Adı
Introduction to Business
Micro Economics
Matematik I
Finansal Muhasebe I
Kültür ve İstanbul
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Türk Dili ve Yazım Kuralları 1
Genel İngilizce 1
Toplam
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ)
Saat
3
3
3
3
2
2
2
3
21
AKTS
5
5
5
5
3
2
2
3
30
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.N.Öykü İyigün
Yrd.Doç.Dr.Oğuz Demir
Doç.Dr.Necip Şimşek
Yrd.Doç.Dr.Masum Türker
AKTS
4
4
6
6
5
5
30
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Rana Atabay Baytar
Yrd.Doç.Dr.Kahraman Arslan
Prof.Dr.Ateş Vuran/Prof.Dr.Ateş Vuran
Yrd.Doç.Dr.Masum Türker
Doç.Dr.Asuman Yılmaz
Öğr.Gör.Dr.Yusuf Çam
Yrd.Doç.Dr.Arzu Çiftoğlu Çabuk
İKİNCİ YIL
Dersin Kodu
EKO311
ULT235
IST111
MUH151
HUK339
Dersin Adı
Uluslararası Ekonomiye Giriş
Pazarlama Yönetimine Giriş
İstatistik I
Finansal Muhasebe 1
Ticaret Hukuku
Alan-dışı Seçmeli
Toplam
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ)
Saat
3
3
3
3
3
3
18
ÜÇÜNCÜ YIL
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ)
Saat
Dersin Kodu
ULT331
Dersin Adı
Uluslararası Pazarlama
TBF330
MUH235
Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Uygulamalı Analiz Teknikleri
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
3
3
Prof.Dr.Dicle Cengiz/Prof.Dr.Dicle Cengiz/Doç.Dr.Ünal
5 H.Özden
5
Prof.Dr.Selim Yüksel Pazarçeviren
MESLEKİ Seminer
Alan-içi Seçmeli
Alan-dışı Seçmeli veya Alaniçi Seçmeli
2
3
0
5
3
5
3
AKTS Öğretim Elemanı
5 Doç.Dr.Figen Yıldırım
Alan-dışı Seçmeli veya Alaniçi Seçmeli
Toplam
3
5
20
30
DÖRDÜNCÜ YIL
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ)
Saat AKTS Öğretim Elemanı
Dersin Kodu
Dersin Adı
HUK441
Uluslararası Ticaret Hukuku
3
8 Yrd.Doç.Dr.Ebru Şensöz Malkoç
ULT441
Dış Ticaret Finansman Teknikleri
3
7 Öğr.Gör.Ali İzzet Eken/Öğr.Gör.Ali İzzet Eken
MUH234
Muhasebe Bilgi Sistemleri
3
5 Yrd.Doç.Dr.Başak Erdem Rena/ Yrd.Doç.Dr.Başak Erdem
Rena/ Yrd.Doç.Dr.lker Kıymetli Şen
Alan-içi Seçmeli
Alan-dışı Seçmeli veya Alaniçi Seçmeli
3
5
Toplam
3
15
5
30
Genel Toplam
74
120
Dersin Kodu
GNL109
GNL111
ULT435
ULT421
ISL442
ULT335
Alan-içi Seçmeli Dersler
Mesleki İngilizce I
Mesleki İngilizce III
Küresel Marka Yönetimi
Uluslararası Tic. İle. ve Müz. Teknikleri
Üretim Yönetimi
Perakende Yönetimi
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
Öğretim Elemanı
Ahmet Kablan
Ahmet Kablan
Yrd.Doç.Dr.D.Zeynep Şahinoğlu
Yrd.Doç.Dr.Hasan Parıltı/Yrd.Doç.Dr.Hasan Parıltı
Öğr.Gör.Dr.Ahmet Can Dündar
Doç.Dr.Figen Yıldırım
ULT337
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
3
5 Yrd.Doç.Dr.Rana Atabay Baytar/Yrd.Doç.Dr.Rana Atabay
Download