Uploaded by sahinturanbiyoloji

HÜCRE ZARI-HÜCRE DUVARI-PROKARYOT-ÖKARYOT HÜCRE

advertisement
HÜCRE-HÜCRE TEORİSİ- HÜCRE ZARI-HÜCRE DUVARI
5-
1- Hücre zarı ile ilgili,
I. Madde geçişinde kanal proteinlerin rolü
vardır.
II. Kendi enerjisini üretebilir.
III. Hücre zarının yapısında en fazla
bulunan yağ çeşiti
fosfolipitlerdir.
IV. Hücre zarındaki proteinler taşıyıcı
olarak da görev yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
2- Hücre zarı ile ilgili,
I. Madde geçişinde kanal proteinlerin rolü
vardır.
II. Kendi enerjisini üretebilir.
III. Hücre zarının yapısında en fazla
bulunan yağ çeşiti
fosfolipitlerdir.
IV. Hücre zarındaki proteinler taşıyıcı
olarak da görev yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
3- Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve
ökaryot hücreler için ortak değildir?
A) Madde alışverişi yapma
B) Salgıyı golgi organelinde üretme
C) Seçici geçirgen hücre zar›na sahip olma
D) Yönetici molekül taş›ma
E) Zars›z organel bulundurma
4- Hücre zarının görevi ile ilgili aşağıda
verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Madde alışverişi yapması
B) ATP transferini sağlaması
C) Homeostasiyi sağlaması
D) Hormonları tanıması
E) Hücreyi dış etkilere karşı koruması
6-
7-
8-
12-ÖSYM SORUSU
9-
10-
13-ÖSYM SORUSU
11- ÖSYM SORUSU
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards