Uploaded by sahinturanbiyoloji

HÜCRE ZARI-HÜCRE DUVARI-PROKARYOT-ÖKARYOT HÜCRE

advertisement
HÜCRE-HÜCRE TEORİSİ- HÜCRE ZARI-HÜCRE DUVARI
5-
1- Hücre zarı ile ilgili,
I. Madde geçişinde kanal proteinlerin rolü
vardır.
II. Kendi enerjisini üretebilir.
III. Hücre zarının yapısında en fazla
bulunan yağ çeşiti
fosfolipitlerdir.
IV. Hücre zarındaki proteinler taşıyıcı
olarak da görev yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
2- Hücre zarı ile ilgili,
I. Madde geçişinde kanal proteinlerin rolü
vardır.
II. Kendi enerjisini üretebilir.
III. Hücre zarının yapısında en fazla
bulunan yağ çeşiti
fosfolipitlerdir.
IV. Hücre zarındaki proteinler taşıyıcı
olarak da görev yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
3- Aşağıdakilerden hangisi prokaryot ve
ökaryot hücreler için ortak değildir?
A) Madde alışverişi yapma
B) Salgıyı golgi organelinde üretme
C) Seçici geçirgen hücre zar›na sahip olma
D) Yönetici molekül taş›ma
E) Zars›z organel bulundurma
4- Hücre zarının görevi ile ilgili aşağıda
verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Madde alışverişi yapması
B) ATP transferini sağlaması
C) Homeostasiyi sağlaması
D) Hormonları tanıması
E) Hücreyi dış etkilere karşı koruması
6-
7-
8-
12-ÖSYM SORUSU
9-
10-
13-ÖSYM SORUSU
11- ÖSYM SORUSU
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards