Bitki Hücresi

advertisement
Bitki Hücresi
Bitki hücreleri diğer ökaryotik organizmaların hücrelerinden oldukça farklıdırlar.
Büyük bir merkezî koful (tonoplast adlı bir zarla çevrilidir) hücrenin turgorunu
(hücre zarının hücre duvarına yaptığı basıncı) düzenler ve sitozol ile bitkinin öz
suyu arasında moleküllerin hareketini kontrol eder.
Selüloz, protein ve çoğu zaman ligninden oluşmuş bir hücre duvarı, protoplastlar
tarafından hücre zarının dışına yerleştirilir. Buna karşın, mantar hücre duvarları
kitinden, bakterilerinki ise peptidoglikandan meydana gelir. Plasmodesmata,
hücre duvarındaki gözenekleri birbirine bağlayarak her bir bitki hücresinin ona
bitişik hücrelerle haberleşmesini sağlar. Bu, mantarlarda görülen hif ağından
farklıdır. Plastidler başlıca hücre içi organellerdir, çeşitli biyokimyasal
tepkimeler bunların içinde gerçekleşir, ayrıca besin depolamak için kullanılırlar.
Fotosentezin yapıldığı kloroplastlarda bulunan klorofil, bitkilerin yeşil renginden
sorumludur. Kamçısı (flagellası) olmayan bitkilerde (örneğin iğne yapraklılar ve
çiçekli bitkiler), hayvan hücrelerinde bulunan sentrioller de bulunmaz.
Download