Uploaded by canbarboros

8551106

advertisement
HEMOFİLİLİ ÇOCUĞUN BAKIMI
HEMOFİLİ
Hemofili yalnızca erkeklerde görülen bir kanama
eğilimidir. Kadınlar hemofili taşıyıcısı olabilirler.
%
85’i F VIII eksikliğine bağlıdır. Buna hemofili
A veya klasik hemofili adı verilir.
 % 15'i ise F IX eksikliğine bağlıdır, hemofili B.
 F XI’in hemofili C eksikliğine bağlı hemofiliye
daha az oranda rastlanır.
KLİNİK BULGULAR
 Bebeklik
döneminde doğum travması,
sünnet ya da aşıdan sonra aşırı kanama
olmadığı sürece nadiren belirlenebilir.
 Çocuk yürümeye başlayıp aktif oluncaya
kadar kanama görülmez.
Küçük travmalar ve aşılardan sonra ya da geçici
dişlerin kaybı sırasında kanamalar olabilir.
-Deri altı ve kas içi kanamaları sık görülür.
-Periton ve plevra boşluklarına spontan ya da
travmatik kanamalar olabilir.
HEMOFİLİLİ ÇOCUĞUN BAKIMI
Aile eğitimi- Kanama kontrolü
Hemofilisi olan çocuğun bakımının en önemli yönü
aktif kanamaların kontrol edilmesidir.
Vücuttaki herhangi bir yaradan ya da müköz
membranlardan olan kanamalar o bölgeye
basınç uygulayarak ya da soğuk uygulama
yaparak kontrol edilmelidir.
Hemşire ebeveynlere acil durumlarda
kullanmak üzere buz dolabında buz
paketleri bulundurmaları gerektiği
konusunda aileyi bilgilendirmelidir.
Mümkünse İM uygulama yapılmamalıdır.
 Yapılmak zorunda kalınırsa enjeksiyondan sonra 5
dakika süre ile basınç uygulanmalıdır.
 Kanama belirtileri aileye anlatılmalıdır.
 Diş fırçası yumuşak olmalıdır.
 Oyuncak şeçimine dikkat edilmelidir.

HASTALIĞIN
EN TİPİK BELİRTİSİ
HEMARTROZ’DUR.
Diz, dirsek, el ve ayak bileğindeki kanamalar ağrı,
şişlik, hareket kısıtlığı ve kalıcı deformitelere
neden olur.
EKLEM KANAMASI VE AĞRI
KONTROLÜ
 Çocuk
immobilize edilir ve
sakinleştirilmeye çalışılır.
 Kanayan bölgeye basınç uygulanır ve soğuk
uygulama yapılır.
 Aktif kanama sırasında etkilenen
ekstremite elevasyona alınır.Hafif
fleksiyon pozisyonunda immobilize edilir.
 Aspirin ve salisilat içeren ilaçlar verilmez.
RUTIN SAĞLIK BAKIMININ
SAĞLANMASI
Çocuğun bakımından sorumlu herkes hastalık
konusunda bilgilendirilmelidir.
 Diş çekimi ve rutin aşılardan önce çocuğa eksik
olan faktörün verilmesi gerekebilir.
 Çocuklar yanlarında hemofilili olduklarına ilişkin
kart taşımalıdır.

AILE ÜYELERININ EĞITIMITRAVMALARIN ÖNLENMESI
Çocuğun hastalık sınırları içinde yapabileceği
aktivitelere izin verilmelidir.
 Bebeklik döneminde karyala kenarları yastıklarla
desteklenmelidir.
 Mümkünse ev duvardan duvara halı ile
kaplanmalıdır.

Çocuğun beslenmesinde kullanılan malzeme
kırılgan olmamalıdır.
 Oyuncak seçiminde dikkatli olunmalıdır.
 Küçük çocuklarda diz ve dirsekleri korumak için
küçük yastıklar dikilebilir.

Hemofilisi olan küçük çocukların güvenliği için
disiplin önemlidir.
Bu çocukların olabildiğince erken dönemde kendi
güvenliklerinden sorumlu olmayı öğrenmeleri
sağlanmalıdır.

AYRICA,
Hastalığın genetik geçişli olmasından dolayı annebabalar kendilerini suçlu hissederler.
 Bu durumun çocuğun aşırı korunmasına yol açar.
 Çocuğun bağımsız kimlik gelişimini olumsuz
etkiler.

Sonuç olarak çocuk pasif, bağımlı ve çekingen bir
birey olur.
Dolayısıyla, ailenin hastalığın sınırlılıkları içinde
çocuğun bağımsızlığına izin vermelidir.
Download