devre ele.

advertisement

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Direnç
Direnç Çeşitleri
LDR
Diyot
Kondansatör
Kondansatör Çeşitleri
Transistör
Transistör Devreleri
Transistörlü Yükselteçler
Transistör Kataloğu
Proje Haber
Haber Bülteni
Sitemize eklenen projelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki boşluğa mail adresinizi yazıp "subscribe" butonuna
tıklayınız.Üyelik işlemini tamamlıyabilmeniz için mail adresinize gelen aktivasyon linkine tıklamanız gerekir.(Aktivasyon linki
istenmeyen mail kısmında olabilir)
E-posta Adresi
kaydol
1
Site to translate into other languages can use Google translate
Gadgets powered by Google
Sitemi diğer dillere çevirmek için Google translate kullanabilirsiniz.
SİZİN SİTENİZ
Elektronik Devre Elemanlarının Görevleri
batarya
Güç Kaynağı enerji üreteci anlamına gelmektedir.Elektronik de kullanacağımız enerji elektrik enerjisi (DC) olacaktır. Ayrıntılı
bilgi için TIKLAYINIZ....
direnç
Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu
arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa
DİRENÇ denir. Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ....
ayarlı dirençler
Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde
kullanılırlar.
Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.....
LDR
LDR, üzerlerine gelen ışığın şiddetine göre direnç değerleri değişen devre elemanlarıdır. Işığın şiddetine göre ters orantılı olarak
direnç değeri değişir. Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ...
PTC ve NTC
Termistörde bir direnç çeşidi olup çevre ısısına göre direnç değeri değişen devre elemanlarıdır.
Termistörler sıcaklık sabitine göre ikiye ayrılırlar:
1.
Pozitif sıcaklık sabitine sahip dirençler (PTC)
2.
Negatif sıcaklık sabitine sahip dirençler (NTC)
1. PTC Dirençler
Pozitif sıcaklık sabitine (PTC) sahip dirençler ısındığı zaman, direnç değeri büyür. Metaller, özellikle de baryum titamat ve
fungsten bu özelliğe sahiptir. Çok değişik kullanım alanları vardır.
Örneğin: Röleye paralel bağlanan PTC direnç rölenin gecikmeli çekmesini sağlar. Florasan lambalarda da starter yerine PTC
direnç kullanılabilmektedir.
2. NTC Dirençler
NTC dirençler, ısındığı zaman direnç değerleri düşer, Germanyum, Silikon, ve metal oksitler gibi maddelerden üretilir.Ayrıntılı
bilgi için TIKLAYINIZ.....
Diyot
Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar
küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Direncin küçük olduğu yöne "doğru yön" ,büyük olduğu yöne
"ters yön" denir. Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ..........
Kondansatör
Alternatif akım devrelerinde, elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans
sağlamak amacıyla kullanılan gereç.Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış iki
iletken levhadan oluşan aygıt.
Bir kondansatörun elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani,kapasitesi C ile gösterilir ve
levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q =Coulomb ) levhalar arasındaki potansiyel
farkına ( V = volt ) oranına eşittir. Ayrıntılı bilgi için BURAYA tıklayınız.
transistor
Tansistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayrılırlar. NPN transistörler N, P ve N yarı iletken maddelerin
birleşmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yarı iletken maddelerinin birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ortada kalan yarı
iletken madde diğerlerine göre çok incedir. Transistörde her yalı iletken maddeden dışarı bir uç çıkartılmıştır. Bu uçlara
"Kollektör, Beyz ve Emiter" isimlerini veriyoruz. Transistör beyz ve emiter uçlarına verilen küçük çaptaki akımlarla kollektör ile
emiter uçları arasından geçen akımları kontrol ederler. Beyz ile emiter arasına verilen akımın yaklaşık %1 'i beyz üzerinden geri
kalanı ise kollektör üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak yükseltme işlemi yaparlar. Transistörlerin katalog
değerlerinde bu yükseltme kat sayıları bulunmaktadır. Bu yükseltme katsayısının birimi ise "Beta" 'dır. Ayrıntılı bilgi için
TIKLAYINIZ.........
Bobin
Bobin yalıtkan bir makra üzerine belirli sayıda bakır telerin sarılması suretiyle elde edilen elektronik devre elemanıdır.
Bilindiği gibi bir iletkenden akım geçirildiğinde, iletken etrafında bir magnetik alan oluşur. Bu alan kağıt üzerinde daireler
şeklindeki kuvvet çizgileri ile sembolize edilir.
Bir bobinden AC akım geçirildiğinde, bobin sargılarını çevreleyen bir magnetik alan oluşur.Akım büyüyüp küçülüşüne ve yön
değiştirmesine bağlı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri çoğalıp azalır ve yön değiştirir.
Bobine bir DC gerilim uygulanırsa, magnetik alan meydana gelmeyip bobin devrede bir direnç özelliği gösterir.
Röle
Röle başka elektrik devrelerin açılıp kapanmasını sağlayan üzerinden akım geçtiği zaman çalışan elektromanyetik devre
elemanlarıdır.
Buzzer
Buzzer, küçük gerilim değerlerinde çalışarak TİZ sesler çıkarma özellğine sahip olan ve bir bobinde ani akım değişimleri
meydana getirerek zayıf titreşimler elde edilmesini sağlar
555
555 zamanlayıcı entegresinin görevi "kare dalga" üretmektir. Sadece kare dalga üretmesine bakmayın Elektronik dünyasının
vazgeçilmez bir malzemesidir.
Motor
Motor elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektro-mekanik bir cihazdır.
Hoparlör
Hoparlör elektrik enerjisini ses enerjisine çeviren bir cihazdır.
mikrofon
Mikrofon ise hoparlörün tersine ses dalgalarını elektrik enerjisine çeviren elektronik devre elemanıdır.
sigorta
Elektrik devre elemanların korunması can ve mal güvenliğini sağlamak için kullanılan devre elemanlarıdır.
Yazdırılabilir Sürüm | Site Haritası |
copyright © 2007-2012 yapalim.net
Oturumu Kapat | Düzenle

En üste çık
Kapat
Bu siteyi tavsiye edin!
Download