ısı alarm devresi (sıcakta çalışan devre)

advertisement
DENEYİN ADI:
ISI ALARM DEVRESİ (SICAKTA ÇALIŞAN DEVRE)
DENEYİN AMACI: Transistörlü anahtarlama devrelerinden ısı alârm devresini çizmek, uygulama bilgi ve becerisini
kazanmak.
TEORİK BİLGİLER : Isı alarm devreleri, ısı yükseldiğinde ya da düştüğünde çalışan uyarma devreleridir. Devrenin
kurulabilmesi için ısı değişimini algılayacak elemanlara ihtiyaç vardır.
DENEY BAĞLANTI ŞEMASI:
PCB dosyası:
DEVRENİN ÇALIŞMASI:
Şekildeki devrede motorun çalışması için rölenin enerjilenmesi, rölenin enerjilenmesi içinde transistor ün
iletken olması, transistor ün iletken olması için de A noktasındaki gerilim düşümünün transistor ü iletken yapacak 0,7v
seviyesine ulaşması gerekir. Görüldüğü gibi zincirleme bir reaksiyon söz konusundur.Devrede her elemanın yeri ve
görevi önemlidir.Transistörün iletken veya yalıtkanlığını A noktası belirlemektedir. A noktasındaki gerilimi değiştiren
potansiyometre ve NTC nin değeridir.Potansiyometre ayar vidası ile NTC de ısı ile değeri değiştirilir.
NTC soğuduğunda direnci hızla artar.Bu durumda A noktasındaki gerilim düşümü transistor ü iletken yapacak
değere ulaşmaz.Transistör yalıtkan olarak rölenin enerjisi kesilir. Normalde kapalı kontağa bağlı olan Led yanar.
NTC ısıtıldığında direnci azalacağı için A noktasındaki gerilim düşümü transistor ü iletken yağacak değere
ulaşır.Transistör iletken olduğu için röle çalışır. Normalde açık kontağı kapanır ve Led yanar.
Kullanılan Malzemeler
NTC:Sıcaklığa bağlı olarak direnci değişir.
Potansiyometre: Ayar vidası ile direnci değiştirilerek kritik sıcaklık değerine ayarlanır
R3:NTC değerinin minimum olma olasılığında transistor ü korur.
R1,R2:Ledler 1,5-2V aralığında çalıştığı için gerilim bölücü görevi yaparak Ledi korur.
Q1:NPN tipi transistör beyz ucuna yeterli beyz polarması aldığında iletken olarak C-E arasındaki direnci azalır ve
kolektör akımının akmasını sağlar.
Röle:Elektromanyetik anahtardır. Transistör kolektöründen geçen akım yeterli manyetik alanı oluşturduğunda paleti
çeker ve kontakları kapatır.
DENEYİN YAPILIŞI :
1. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.
2. Devreyi proteus programı ile çiziniz. Elemenların PCB sinin olmasına dikkat ediniz.
3-Proteusda çizdiğiniz devreyi ARAS baskı devre çizme programına aktarınız.
4-Ares ortamında devrenin baskı devresini düzenleyiniz.
5-Hazırladığımız baskı devrenin çıktısını alarak plaket üzerine aktarınız.
6-Plaket üzerindeki devreyi PCB kalemi ile çiziniz.
7-Hazırlanan plakete banyo yaptırınız.
8-Bakır yolları çıkan plaketi temizleyiniz ve uygun yerlerinden deliniz.
9-Elemanları yerine yerleştirerek lehimleyiniz.
10- Öğretmen gözetiminde devreyi çalıştırınız.
11. Bu temrine ait soruları cevaplandırınız.
SORULAR :
1. NTC 'nin özelliği nedir?
2. Devrede NTC yerine PTC kullanılması, devrenin çalışmasını nasıl etkiler?
Download