proje ve eğitimde yeri

advertisement
Neden Proje Yönetimi
- PROBLEMLERİN KARMAŞIKLIĞI
- TEK BİR KİŞİNİN ÇÖZÜME ULAŞMA GÜÇLÜĞÜ
- DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLERİN SAĞLANMASI
- MADDE VE İNSAN KAYNAKLARININ VERİMİ
- PROBLEMLERİN KARMAŞIKLIĞI
PROJE YÖNETİMİNİN
YARARLARI
• Amaçlara ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını
önceden belirler.
• Sürekli raporlama gereksinimi minimum düzeyde kalır.
• Zaman planlaması yapılmasını zorunlu kılar.
• Maliyet önceden belirlenir.
• Kaynaklar önceden belirlenir.
• Kullanılacak teknolojiyi açıklar.
• Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.
• Tüm görevlilerin organizasyon şemasında görülmesini
sağlar.
• Proje üyelerini çok yönlü geliştirir.
PROJE TABANLI EĞİTİM
• DÜŞÜNME
• DENEME
• BULMA
PROJE TABANLI ÖĞRENME
• Proje tabanlı öğrenme modeli, müfredatın
birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak
öğretilmesine karşı geliştirilmiştir. Bu model bir
yada daha fazla alanın temel
kavramları ve prensipleri üzerine
odaklıdır ve bir ders senaryosu içinde
mümkünse birden fazla dersin
öğrenme hedeflerini kapsar.
• Proje : Bir tasarı, bir buluş, yapılacak
etkinliğin tasarlanmasına denir.
• Belli bir süre içinde ve belli bir bütçe
dahilinde bir kez yapılması gereken
karmaşık bir iştir.
• Daha başlangıç aşamasında süreci ve bitişi
bütün boyutlarıyla hayal edebilmeyi
varsayımda bulunabilmeyi gerektirir.
“NEREYE GİTMEK İSTEDİĞİNİZİ BİLMİYORSANIZ
HİÇBİR ŞEY SİZİ ORAYA GÖTÜREMEZ”
PROJE TABANLI EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ:
DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Geniş düşünebilmeli
Öğrenciden gelen her türlü fikre açık olmalı
İyi bir rehberlik bilgisine sahip olmalı.
İyi bir gözlemci olmalı.
İletişimi iyi olmalı.
Teknoloji imkanlarını iyi kullanabilmeli
Gelişmeleri iyi takip etmeli
Proje geliştirme sürecinde Öğretmen ve
Öğrenciye avantaj sağlayacak özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilimsel çalışma yöntemleri
İletişim becerileri
Grupla çalışma teknikleri
Araştırma yöntemler
Öğrenme yöntemleri
Bilgisayar
Yabancı dil
Sosyal etkinlikler
Dil becerisi
Bilgiye ulaşma
Bilgiyi bulma
Bilgiyi sunma
HANGİ ALANDA PROJE ÇALIŞMASI YAPILACAK
Proje çalışması yapacak öğrenciler keşfedildikten sonra
öğrencilerin ilgi alanları fark edilmeli ve öğrenciye fark
ettirilmeli.
Seçilen konu öğrencinin ilgi alanına ve
isteğine uygun olmalı.
İlgi alanları Fen Bilimleri–Sosyal Bilimler olarak
ayrılmalıdır.
İlgi ve özel yetenek belirlemede en iyi
gözlemi ders öğretmenleri yapmaktadırlar.
PROJE TABANLI EĞİTİMDE
ÖĞRETMENİN ROLÜ
KAVŞAKTAKİ TRAFİK POLİSİ GİBİ…
Ehliyetine göre araçlara binip binmediklerini
kontrol
Doğru yolda ve yönde olduklarını kontrol
Kaza halinde anında müdahale
Gerektiğinde kural, kanun ve işaretleri
anlatma.
Araştırmalar bilimsel projelerin ve bilimsel
proje yarışmalarının
 Yaratıcılığı uyandırdığı ve yaratıcı
düşünmeye özendirdiği,
 Kişiliği geliştirdiği
 Mantıksal düşünmeyi geliştirdiği
 Problem çözme yeteneğini geliştirdiği,
 İletişim yeteneğini geliştirdiği
 Bilimsel yöntemle gerçek yaşamı
ilişkilendirmeyi öğrettiği
 Toplumdaki buluşçu ruhu ateşlediğini
gösteriyor.
Proje adımları
• Konuyu seçin
• Konuyu inceleyin araştırın.
• Kendi araştıracağınız konuya karar verin
• Bir zaman çizelgesi hazırlayın
• Deneyleri/gözlemleri planlayın
• Yardımcı ve danışmanıza danışın, tartışın ve
fikirlerini alın
• Deneyleri yapın projeyi tamamlayın
Sonuçları inceleyin ve tartışın.
• Sonuçları izleyin ve tartışın.
PROJE
Ne?
Kiminle?
Ne Zaman?
Nerede?
Nasıl?
Ne Kadar Maliyetle?
Ne Oldu?
PROJE
• PROJE NEDİR?
– KİMİNLE: PROJE EKİBİ
Yönetici
Ekip Üyelerinin Özellikleri / İsimleri
Görev Dağılımı
İstihdam Edilecek Kişiler
Özellikleri
Görev Tanımları
Adam / Saat Maliyetleri
•Görev tanımı
•Organizasyon
şeması
•Kontrol
sistemi
•Özellikleri
•Lider kim?
ORGANİZASYON
ŞEMASI
Proje lideri
Proje Ekibi Üyesi
Proje Ekibi Üyesi
Proje Ekibi Üyesi
HATALAR
• Çok sıradışı konu bulmaya yönelmek
• Altından kalkılamayacak büyüklükte
projeler
• İyi problem karmaşık olur düşüncesi
• Problem konusunda dayatmalar
• Başarısızlığı kabullenememe gizleme
PROBLEMİN
TESPİTİ
SUNUM
RAPORUN
YAZILMASI
PLANLANMASI
DEĞERLENDİRME
ÖLÇÜMLER
PROJE
TEKLİFİ
HALİNE
GETİRİLMESİ
KABUL
UYGULAMAYA
GEÇİLMESİ
RED
SUNULMASI
EĞİTİMDE PROJENİN YERİ
•
•
•
•
Öğrencinin ilgi ve yeteneği
Yaparak – yaşayarak öğrenme
Disiplinler arası öğrenmeler
Yaşamla ilişkilendirilmiş öğrenmeler
– Konu / Ekip / Ortam
• Yöntem öğrenme
• Kalıcı öğrenmeler / Uzun vadeli beceriler
YARARLANILABİLECEK KAYNAKLAR
www.meb.gov.tr
http://earged.meb.gov.tr/
www.tubitak.gov.tr
www.fenokulu.com
www.geocities.com/projeyarismasi
www.geocities.com/projeyarismasi
TEŞEKKÜRLER
Grup Maviboncuk
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards