internet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü

advertisement
İNTERNET TABANLI
UZAKTAN EĞİTİMDE
MOBİL ÖĞRENMENİN ROLÜ
Mustafa Kemal ORAN &
Şirin KARADENİZ
Uzaktan Eğitim
• Uzaktan eğitim; öğretmen ve
öğrenenin birbirinden coğrafi
olarak farklı yerlerde
bulunmasından doğan bir
ihtiyaçtır
Uzaktan Eğitim Öğeleri
• Öğrenen
• Öğretmen
• İletişim metodu
İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞITIMDE
MOBIL ÖĞRENME
• Öğrenen;
– derslerine masaüstü bilgisayar,
dizüstü bilgisayar, PDA, mobil
telefonu, vb. araçlar ile ulaşabilir,
– bu dersler ile ilgili bilgileri
edinebilir ve değerlendirebilir,
– sınav alabilir ve
– bu yaptığı işlemler veritabanında
saklandığı için öğrenen ile ilgili
değerlendirme raporları alınabilir
İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Mobil
Öğrenme
İNTERNET TABANLI VE MOBİL ÖĞRENME
ARAÇLARI
•
•
•
•
•
Sunucular
Mobil Telefonlar
Cep Bilgisayarları (PDA)
Tablet bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayarlar(NotebookLabtop)
• Kişisel Bilgisayarlar
İNTERNET TABANLI VE MOBİL ÖĞRENME
ARAÇLARI
MOBIL ÖĞRENME’NİN İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİME
GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
• Yaşam boyu öğrenme
• Zaman ve mekan bağımsız
öğrenme
• Kendi istediği anda öğrenme
Sonuçlar
• İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenme
ortamlarının kullanılması öğrenenlere isteği anda ve
yerde, zaman ve mekana bağımlı kalmaksızın
öğrenme imkanı sunmaktadır
• İnternet tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde mobil
telefonlar gibi yaygın olan cihazlar için öğrenme
ortamların ve etkinliklerinin geliştirilmesi ve
gelecekte yaygın olarak kullanılabilir olacak cep
bilgisayarları için çalışmaların gerçekleştirilerek
uygulama öncesi denemelerin yapılmasının yararlı
olacaktır
• Gelecekte kullanılacak bu tür bir sistem için
üniversitelerin ayrı ayrı çalışmalar yapmak yerine
ortak çalışmalar yapması süreci hızlandıracaktır.
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler
Sorularınız…
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards