AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Doküman Kodu: YÖN.TL.01
Yayın Tarihi
: 30.09.2011
Revizyon Tarihi:
Revizyon No
KOMİTE TOPLANTILARININ YÖNETİMİ TALİMATI
: 00
1- AMAÇ
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde kurulan komite, komisyon, grup
ve konseylerin çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması, uygulanabilir kararlar alması.
2- KAPSAM
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde kurulan Hasta Güvenliği Komisyonu,
Çalışan Güvenliği Komisyonu, Bina Turu Ekibi, Kalite Birimi, Öz Değerlendirme Ekibi,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Ekibi, Eğitim Komitesi, Bilgi Güvenliği Ekibi,
Tesis Güvenliği Ekibi vb. ekiplerin toplantı yönetimini kapsar.
3- KISALTMALAR
4- Bu talimatta kısaltma kullanılmamıştır.
5- TANIMLAR
Bu talimatta tanım yapılacak bir terim yoktur.
6- SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından Başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü başta olmak üzere tüm
idareciler, Kalite Yönetim Direktörü ve tüm komite, komisyon, ekip ve konsey üyeleri sorumludur.
6-TOPLANTILAR
Merkezimizde yapılacak toplantılar konusunda komisyon, konsey, kurul ve gruplar önceden
bilgilendirilecektir. Bilgilendirme, toplantı yöneticisi ve katılımcılarını, toplantı gündemini, yeri
ve zamanını kapsamalıdır. Toplantı çağrısı yapanın ya da birim sorumlusunun gerekli görmesi
halinde Toplantı Duyuru Formu doldurulacaktır. Bu forma komisyon, konsey, komite, ekip
üyelerinin adı tek tek yazılacak ve toplantı çağrı tarihi kaydedilerek ilgili kişiye imzalattırılacaktır.
Toplantı komisyon başkanının ya da yedeğinin başkanlığında açılacak ve toplantı sonunda
alınan kararlar ”Toplantı Karar Formu” na kaydedilecektir. Düzenleyici önleyici faaliyet gerektiren
durumlar için birim sorumluları “Düzenleyici Önleyici Faaliyet Formu” doldurulacak ve
doldurulan form ilgili kişiye tebliğ edilecektir.
15-YÜRÜRLÜK
Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Sayfa 1 / 0
Download