Türkiye kendi verilerini üretmekle yükümlüdür.

advertisement
Balıkçılık Biyolojisi Çalışma Grubu
2. BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
Başkan: Prof. Dr. Ferit BİNGEL
Raportör: Dr. Orhan AK
Görev ve Ödevler
“Türkiye kendi verilerini üretmekle yükümlüdür.”
1. Balıkçılığa (Ticari avcılığa) Bağımlı Veriler
1.1. Balıkçılık verileri
Stok araştırmaları uzun süreç gerektiriyor. Kıyılarımız çok uzun (Karadeniz kıyısı 760
mil) ve eleman eksikliğinden sistematik veri toplamada sıkıntı çekiliyor. Kıyı boyunca
balıkçılık yaygın bir şekilde yapılmakta ancak karaya ana çıkış noktaları (port ofis) aktif
olarak çalıştırılamamaktadır. Bu nedenle bu sorunun çözümü için yasal düzenlemeler hayata
geçirilmelidir. Çıkış noktalarında toplanacak olan veriler kesin olarak belirlenmelidir. Avrupa
Birliği “Veri izleme sistemine” uygun standartta veriler toplanmalıdır.
1.2. Av miktarları
Av miktarlarında iki türlü veriye ihtiyaç vardır. Hamsi gibi kısa ömürlü balıklarda
avcılık sezonu boyunca yapılan günlük av verileri belirlenmelidir. Kıyı boyunca asıl avın
yapıldığı bölgelerin belirlenmesi için Grid sistemi uygulaması hızla hayata geçirilmelidir.
1.3. Av kompozisyonu ve diğer veriler
Pazarlanan balıklardaki boy, yaş, cinsiyet gibi ölçümler ile bu verilerin alındığı
teknenin avcılık parametrelerinin (yer, zaman vs) alınması, ıskarta ve hedef dışı av olarak
avlanan türlerin ve miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.
1.4. Balıkçı filosu
Balıkçılık filosuna ilişkin aktif verilerin (tekne boyu, avlanma tipi (çok amaçlı-tek
amaçlı)) tekne sayılarının doğru olarak kullanıma açılması sağlanmalıdır.
Tüm bu verilerin hızlı bir şekilde (haftalık) kullanıma açık olması gerekmektedir.
2. Balıkçılıktan Bağımsız Veriler
2.1. Stokları İzlemek (Stok Tespiti Çalışmaları)
Denizlerin açık sistemler olması nedeniyle stokların sürekli ve sistematik bir şekilde
izlenmesi, girdi ve çıktılarının bilinmesi gereklidir. Dünyadaki uygulama da bu şekildedir.
Bu tür izleme çalışmalarının standart genel oşinoğrafik (fiziksel, kimyasal ve
biyolojik) verilerle desteklenmesi sistemin bütünün anlama açısından elzemdir.
90
1. Ulusal Hamsi Çalıştayı: Sürdürülebilir Balıkçılık – 17-18 Haziran 2010
2.2. Modelleri Geliştirmek ve Uygulamalar
Tek türlü, çok türlü ve karmaşık ekosistem tabanlı stok belirleme modelleme
çalışmalarını güdümlü destekleyerek uygulama olanaklarının geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Bu model çalışmaları eldeki mevcut veriler kullanılarak derhal başlatılmalı, yeni
verilerin elde edilmesiyle her yıl güncelleştirilmelidir.
3. Düzenleme
Aşırı avlandığı belirlenmiş stoklardaki düzenlemelerde sosyo-ekonomik faktörlerden
çok sistemin iç dinamiklerinin göstergeleri dikkate alınmalıdır. Model çıktıları balıkçılığın
düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Stok yönetimi ile balıkçılık yönetimi farklı
kavramlardır. Bu iki yönetim birbiriyle paralel yürütülmelidir.
Tüm bunların ötesinde hamsinin biyometrik ölçümleri, üreme biyolojisi (yer, zaman,
doğurganlık), besin ve beslenmesi, göçleri (zaman, yer) vb. verilerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Örneğin yaş kompozisyonu, yaş birikimi, büyüme, büyüme hızı, cinsi olgunluğa ulaşma yaşı
ve boyu ile diğer ölçümlere canlıyı bütünüyle kavramak için ihtiyaç vardır.
Doğada ülkesel sınır yoktur. Doğa insan tarafından yıpratılmaktadır. Bu yıpranma
canlıların davranışlarında değişimlerine yol açmaktadır. Tüm bu değişiklerin bir bütün olarak
ele alınabilmesi için kıyıdaş ülkelerin işbirliği içerisinde bir yandan eski verileri
değerlendirmeleri bir yandan da yeni verileri değerlendirerek hamsi stoklarının izlenmesinde
Karadeniz bazında sürekliliği sağlanmalıdır.
Yukarıda sıralanan konuların gerçekleştirilmesi için uzun erimli belli aralıklarla
yenilenen denizel çalışmaları devletin stratejik konuları arasında ele alması gerekmektedir.
Dünyadaki gidişatta bu şekildedir.
91
Download