YA*MUR, KAR, S*S

advertisement
YAĞMUR, KAR, SİS
YAĞMUR NEDİR?
• Yağmurun nasıl oluştuğu uzun süre insanlar için
bir sırdı. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden
sonra, yağmurun hangi evrelerden geçerek
oluştuğu kesinlik kazandı.
• Buna göre, yağmur üç evreden geçerek oluşur: Önce rüzgar
yoluyla yağmurun "hammaddesi" havalanır. Ardından
bulutlar meydana gelir ve en son olarak da yağmur
damlacıkları ortaya çıkar.
• Kuran'da yağmurun oluşumu ile ilgili aktarılanlar ise, tam da bu
süreçlerden söz etmektedirler. Bir ayette bu oluşum hakkında
şöyle bir bilgi verilir:
“Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl
dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun
arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi
kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.„
KAR NEDİR?
• "Kar donmuş su buharı parçacıklarından oluşur. Bunlar havadan
buz kristalleri ya da kar taneleri biçiminde düşer . Kar taneleri
gerçekte buz kristali kümeleridir . Havadaki sıcaklık donma
noktasına geldiğinde, su buharı yoğunlaşarak bir toz parçasının
çevresinde buzlaşır ya da çok küçük bir buz kristali biçimini alır .
Buz suyun katı ya da kristalli halidir . Saydam, renksiz, kokusuz ve
tatsız bir yapısı vardır . Buzlaşma O (sıfır) derecenin altında ortaya
çıkar . Birçok maddenin tersine, su donduğunda genleşir, yani
hacmi artar. Bu nedenle kaya, yol ve yapı yarıklarında donan su
çatlaklara yol açabilir ."
SİS NEDİR?
• Sis yer yüzündeki yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına
düşüren bir meteolojik bir olaydır. Sis, bir alçak seviye bulutu
olan Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede
oluşması olarakta bilinir. Sis, su buharının yoğuşması veya
donarak kristelleşmesi sonucu ortaya oluşan çok küçük su
damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir. Sis
içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış görülebilir. Sis büyük
ölçüde güneşe engel olur ve özellikle deniz ulaşımı olmak
üzere hava ve kara ulaşımını da olumsuz yönde etkiler.
SİS TÜRLERİ?
• ) Radyasyon sisi: Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer
yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik
arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt
seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar.
Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir.
Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.
• ) Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi: Sıcak ve nemli havanın
soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su
buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.
• ) Oroğrafik (Yer Şekili) Sis: Yatay hareket eden havanın yer
şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan
sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya
yakın olmalıdır.
• ) Cephe Sisleri: Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak
olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde
oluşan sislerdir.
Download