yağmur kar sis

advertisement
Eren Saraç
117 3/C
Yağmur
► Okyanuslardaki
köpüklenme ile oluşan sayısız
hava kabarcığı sürekli ortaya çıkmakta ve su
zerreleri sürekli olarak gökyüzüne
fırlamaktadır. Tuzca zengin olan bu zerreler
daha sonra rüzgarlarla taşınır ve atmosferde
yukarılara doğru yol alırlar. Aerosol adı verilen
bu küçük parçacıklar "su tuzağı" adı verilen bir
mekanizmayla yine denizlerden yükselen su
buharını kendi çevrelerinde minik damlalar
halinde toplayarak bulut damlalarını
oluştururlar.
►Tuz
kristallerinin ya da havadaki toz
zerrelerinin etrafında yoğunlaşan su
buharı sayesinde bulutlar oluşur.
Bunların içindeki su damlacıkları çok
küçük olduklarından (0.01 ile 0.02 mm
çapında) havada asılı kalırlar ve göğe
yayılırlar. Böylece gök bulutlarla
kaplanır.
►
►Tuz
kristallerinin ve toz
zerreciklerinin etrafında bir
araya gelen su parçacıkları iyice
yoğunlaşarak yağmur damlalarını
oluştururlar. Böylece havadan
daha ağır bir konuma gelen
damlalar buluttan ayrılarak
yağmur biçiminde yere düşmeye
başlarlar.
Kar
Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ilâ -20 °C
arasındayken olur. Bu yağış, sıcaklık sıfırın
altında birkaç derece olduğunda ağır, nemli,
ebatları bir santimetreye ulaşan parçalar halinde
gerçekleşir. “Lapa lapa kar yağması” tabiri bu
durum için kullanılır. Atmosfer ile toprağın
sıcaklıkları eşit olursa yüzeye ulaşan kar hemen
erimez. Toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığının
üzerinde ise, yere düşen kar kısa sürede erir.
Sis
Sis yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren
meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere
yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden
hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak
kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su
damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir. Sis
içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan
faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara
ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de
görülmektedir.
Resimler
Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür
Ederim
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Edu.tr.
İmagres. Com.
Download