yağmur ,kar, sis

advertisement
YAĞMUR ,KAR, SİS
Yağmur
• Yağmur, bir çeşit yağıştır. Diğer yağış
türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çiğ
vardır. Yağmur bulutlardan Dünya'nın
yüzeyine ayrı su damlalarının düşmesi ile
oluşur.
• Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaşmaz,
bazıları düşme esnasında kuru havadan
geçerken buharlaşır. Sıcak ve kuru çöl
bölgelerinde olarak adlandırılan bir olay
vardır, bu olay hiçbir yağmur damlasının
yüzeye ulaşmaması durumunda oluşur.
Bilimadamlarının yağmurun oluşumu ve
yağışı ile ilgili açıklamaları olarak
adlandırılır.
• Ayrıca yazın bazı günlerde bulut olduğu
halde yağmur yağmamasının sebebi
havanın yeterince soğuk olmamasıdır.
Yapay yağmurlar ise havanın bulutlu
olduğu günlerde bulutlara gümüş iyodür
bulutu sıkılarak yağdırılır. Havada bulut
olmazsa asla yapay yağmur yağdırılamaz.
Kar
• Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına
rağmen hepsi altı köşelidir. Kar tanelerinin
kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı
değildir. Mikroskopla büyütülen kar taneleri
üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal
yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine
rastlanmıştır.
• Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları
yapan ABD'li Wilson Bentley, gördüğü
muhteşem sanat karşısında adeta
büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar
kristali fotoğrafı çekmiştir.
• Elde ettiği 6000 resim içinde kristal yapıları
birbirinin aynı olan iki kar tanesine
rastlayamamıştır. Daha sonraları diğer
bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar
neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri
arasında aynı büyüklükte, aynı şekilde ve
aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki
kristal bile bulunamamıştır.
Sis
• Sis yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına
düşüren bir olaydır. bulutunun yerde veya
yere yakın seviyede oluşması olarak da
bilinir.
• Yerle temas eden hava içindeki su
buharının yoğuşması veya donarak
kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok
küçük su damlacıkları veya buz
kristallerinden meydana gelmiştir.
• Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış
olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar,
güneşe engel olduğu için deniz, kara ve
hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz
etkileri de görülmektedir.
Download