Başvuru formu

advertisement
AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK KONULARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA YÖNELİK BİLİNÇ
VE DUYARLILIK ARTIRMA SEMİNERLERİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sivil
toplum kuruluşlarına yönelik olarak ayrımcılık yasağı ve eşitlik konularında bilinç ve duyarlılık
artırmaya yönelik eğitim seminerleri düzenlenecektir. İlk seminer 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde
düzenlenecektir. Eğitim seminerinde şu konulara yer verilecektir:
 Ayrımcılık yasağına dair kavramlar ve ilgili mevzuat
 Ayrımcılığa yönelik bilgi toplama ve eylem planlama
 Ayrımcılığın izlenmesi
 Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanmasına yönelik davranış kuralları
 Ayrımcılıkla mücadelede durum tespitine yönelik test
 Ayrımcılıkla mücadelede STK’ların rolü
Eğitim semineri, Hollanda merkezli Human European Consultancy ve Belçika merkezli Migration
Policy Group işbirliğinde yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği’nin PROGRESS Programı kapsamında
finanse edilen “Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve
Duyarlılık Artırma Seminerleri” projesi kapsamında düzenlenmektedtir. 25-26 Kasım 2011’da
gerçekleşecek eğitim semineri, Şubat 2012’de farklı sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik
olarak tekrar edilecektir. Proje Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülkede (AB Üye Devletleri,
Liechtenstein, Norveç, İzlanda, Türkiye, Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan) yürütülmektedir.
Projenin genel amacı ayrımcılık yasağı ve eşitliğin geliştirilmesinde STK’ların etkilerinin ve
yetkinliklerinin artırılması, ayrımcılığı yasaklayan AB politikaları ve mevzuatı konusunda STK’ların
bilgi birikimlerinin artırılmasıdır. Projenin Türkiye etkinlikleri İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları
Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
25-26 Kasım 2011 tarihlerinde düzenlenecek eğitim seminerinin katılımcı sayısı 24 kişi olarak
belirlenmiştir. İlgilenenlerin aşağıdaki (veya ekteki) başvuru formunu doldurarak aşağıda sunulan
eposta veya faks numarasına yollaması gerekmektedir. Başvurular ilk olarak İnsan Hakları Hukuku
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede coğrafi
dağılım, cinsiyet dağılımı, farklı ayrımcılık temellerinin temsiliyeti ve büyük/küçük STK dengesi
dikkate alınacaktır. Değerlendirme sonucunda belirlenen katılımcı listesi Avrupa Birliği ve proje
yürütücüsü olan kuruluşlara sunulacak ve listenin onaylanması sonucunda katılımcılarla irtibata
geçilecektir.
Tüm seminer katılımcılarına iki gün boyunca öğle yemeği ve çay/kahve ikramı yapılacak; ayrıca,
İstanbul dışından gelen katılımcıların yol ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.
Başvuruların değerlendirilebilmesi için başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve en geç 16
Eylül 2011 Cuma gününe kadar eposta veya faks yolu ile Seda Peker’e ulaştırılması gerekmektedir.
İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Lütfen başvuru formunuzun elimize ulaştığının teyidini alınız.
Seda Peker, İdari Asistan
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tel: 0212 311 52 76
Faks: 0212 256 53 63
Eposta: [email protected]
Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık
Artırma Seminerleri
25-26 Kasım 2011 İstanbul
BAŞVURU FORMU
Lütfen cevaplarınızı boş alanlara yazınız. Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için
formdaki tüm alanların tam olarak doldurulması gerekmektedir.
BAŞVURANIN
Adı Soyadı:
Kuruluşu:
Kuruluştaki görevi:
Mesleği:
Telefonu:
Cep telefonu:
Eposta adresi:
BAŞVURAN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI KURULUŞ HAKKINDA BİLGİ
Telefon:
Faks:
Eposta adresi:
Web adresi:
Adresi:
İletişim için yetkili kişi:
Görevi:
Kuruluş tarafından yürütülen
çalışmaların ölçeği:
Kuruluşun hangi ayrımcılık
temeli/temellerinde çalıştığı:
Kuruluşun ne tür etkinlikler
düzenlediği/çalışma yöntemi:
Kuruluş tarafından son bir
yılda ayrımcılık yasağı
Yerel
Ulusal
Irk/etnik köken
Din/inanç
Engellilik
Cinsel yönelim/cinsiyet kimliği
Yaş
Bilinç ve duyarlılık artırma
Mağdurlara destek
Dava yolu
Politikaların ve mevzuatın izlenmesi
alanında gerçekleştirilen
çalışmalar:
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI KISACA CEVAPLAYINIZ
Bu eğitim seminerine neden
katılmak istiyorsunuz?
Bu seminerde edineceğiniz
bilgi ve deneyimi
kuruluşunuzla nasıl
paylaşmayı düşünüyorsunuz?
Ayrımcılık yasağı ve eşitlik
konularında eğitim
ihtiyaçlarınız neler?
Kuruluşunuzun ayrımcılık
yasağı ve eşitlik konularında
ihtiyaçları neler?
Daha önce ayrımcılık yasağı
ile ilgili herhangi bir
seminere katıldınız mı? Evet
ise hangisi?
Daha önce İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nin herhangi bir
eğitimine katıldınız mı? Evet
ise, hangisi?
Seminer süresince özel bir
ihtiyacınız var mı?
Katılımcılardan beklenenler:
1. Seminere gelmeden önce, çalıştığı kuruluşu seminere katılımla ilgili tüm detaylardan
haberdar etmesi,
2. Seminerdeki tüm oturumlara katılması,
3. Seminerde edinilen bilgi ve tecrübenin, seminer süresince sunulan tüm belge ve materyalin
çalıştığı kuruluşla paylaşılması.
Tarih ve Yer:
İmza:
Lütfen başvuru formunuzu en geç 16 Eylül 2011, Cuma gününe kadar [email protected]
eposta adresine ya da 0212 256 53 63 no’lu faks numarasına gönderiniz. Lütfen başvuru
formunuzun elimize ulaştığının teyidini alınız.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards