olaya maruz kalan kişi - Fethiye Devlet Hastanesi

advertisement
KUVÖZLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYON
TALİMATI
Döküman No
EN.TL.37
Yayın Tarihi
01.08.2011
Revizyon No
02
Revizyon Tarihi
Nisan-2017
Sayfa No
1/1
1.0 AMAÇ
Enfeksiyon gelişmesini önlemek.
2.0 KAPSAM
Fethiye Devlet Hastanesindeki Yeni doğan Ünitesi ve Kadın Doğum Salonundaki kuvözleri kapsar.
3.0 KISALTMALAR
FDH: Fethiye Devlet Hastanesi
4.0 SORUMLULAR
Doktor, sorumlu ebe/hemşire ve sağlık çalışanları.
5.0 TANIMLAR
6.0 FAALİYET AKIŞI
 Kuvözün ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalı ve fırçalanarak temizlenmelidir.
 Hava filtresi üretici firmanın önerileri doğrultusundaki sıklıkla değiştirilmelidir.
 Yatakların yüzeylerinde bütünlük bozulması varsa yenisiyle değiştirilmelidir.
 Küvözlerde en yoğun kontime olan bölgenin kuvöze giriş kapısı ve kapının kolları olduğu saptanmıştır.
 Bu nedenle belirli araklılarla bu kısımlar yenilenmeli ve her gün günlük olarak hazırlanmış sabunlu su ile
temizlenmeli, dezenfektanlarla en az haftada 1 yada her bebek değişiminde dezenfekte edilmelidir.
 Fan varsa temizlenmeli dezenfekte edilmeli ve bu işlem üretici firmanın talimatlarına ve uygun Olarak alete zarar
vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Kuvözler kullanılmayacak ise nemlendirici bölümüne su konulmadan
dezenfeksiyon sonrası 24 saat boyunca ısıtılarak tam olarak kuruması sağlanmalıdır.
 Su konulan şişe veya kaplar haftada bir veya her bebek değişiminde steril edilmeli, her 24 bir distile veya steril
su ile doldurulmalıdır.
 Kuvözlerin temizliği dezenfeksiyonu her bebek değişiminde yapılmalı, bebek uzun süredir izleniyor veya
izlenecekse en az haftada bir dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.
 Aşındırıcı, sert ya da su bazlı olmayan temizleyiciler Baby Pod II’nin karbon fiber Dış Gövdesine zarar
verebilir. Dış gövdeyi temizlemek için SADECE yumuşak, su bazlı ve aşındırıcı olmayan temizleyiciler ve
yumuşak, emici bir bez KULLANIN. Baby Pod II’yi yumuşak ve emici bir bez ile kurulayın.
 Hastane protokolüne uygun olarak, sadece yumuşak, su bazlı temizleyiciler kullanarak, Baby Pod II’nin iç
bileşenlerini temizleyin.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Download