istanbul medipol üniversitesi enfeksiyon hastalıkları ve sterilizasyon

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ DERS ÇIKTI
TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
AHM34783, AHM34783, ANT34783, ANT34783, DYL34783, DYL34783, TLT34783, TLT34783,
İAY34783, İAY34783, TTP34783, YBK34783 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİLİZASYON VE
DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Ameliyathane Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri ( İ.Ö.), Anestezi, Anestezi ( İ.Ö ), Diyaliz, Diyaliz ( İ.Ö.), Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ( İ.Ö.), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, İlk ve Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.), Tıbbi
Tanıtım ve Pazarlama, Yaşlı Bakımı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Bahtıgül KUBAT
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi, 15.00-16.00
Dersin Amacı
Ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon ünitelerinde enfeksiyon ve sterilizasyon-dezenfeksiyon ile ilgili bilgi ve
beceri kazandırMakt.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1. Enfeksiyonu tanımlar
2. Sık rastlanılan enfeksiyonları özetler.
3. Enfeksiyondan korunma yöntemlerini sırar.
4. Sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemlerini bilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Enfeksiyon oluşumu
2. Enfeksiyon belirti ve bulguları
3. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar
4. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar
5. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar
6. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
7. Hastane enfeksiyonları
8. Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları
9. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon-1
10. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon-2
11. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon-3
12. Kişisel korunma yöntemleri
13. İzolasyon yöntemleri
14. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım, takım/grup çalışması, gösterme
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler
Ders Notu Öğretim üyesinin ders notları
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Download