Isı? Sıcaklık?

advertisement
…
Isı- sıcaklık
hakkında ne
biliyoruz ?
Isı?
Sıcaklık?
• “Düşük ısılarda bile mükemmel
temizlik”
• “Dıs ısı göstergesi”
• “Vücut ısısı düştü”
.
Genellikle Arkadaşlarımız ısı ve
sıcaklık kelimelerini
Karıştırabiliyor !
Oysa…
Şifremiz çok basitt 
Arkadaşlar..
Isı,sıcaklıkları farklı iki
madde arasında alıp
verilen enerjinin adıdır.Bu
durumda sıcaklıkları eşit
iki madde arasında ısı
aktarımı gerçekleşmez.
Eğer belirtilen değer Tremometre
ile ölçülebiliyorsa SICAKLIK !
maddeler arasında
alınıp verilen enerji adına ise ısı
denir!
SICAKLIK
ISI
Maddelerin ısıları hep
sabit midir ?
Ya da
maddeler hep aynı
sıcaklıkdamı olurlar ?
Hal değişiminde kütle değişimi olmaz
hacim değişimi olur her hal değişiminde
sıcaklık sabit değildir,
saf maddelerin ve doymuş çözeltilerin hal
değişiminde sıcaklık değişmez.
Sıcaklık; maddenin
taneciklerinin ortalama
hareket enerjilerinin bir
göstergesidir.
Bu
deneyden
ne
öğrendik ?
Bir kova Soğuk sudaki
taneciklerin toplam hareket
enerjisinin bir bardak sıcak
sudakinden daha fazladır

Deneyimiz nasıldı Arkadaşlar ?
Sıcaklıkları farklı
iki madde bir
araya geldiğinde
aralarında ısı alışverisi olur
Hıııı !
Biliyordum
sanki :S
-Meselaaaaa !
Evet arkadaşalar
Maddeler arası ısı
alış-verişi durdurğu
zaman her iki
maddenin
sıcaklığıda eşit
olur.
ÖRENEĞİN; özdeş ısıtıcılarımız
var ve birini salonda birini de
küçük bir odada
çalıştırdığımızda eşit süreler
sonucunda odadaki ısı değişimi
hakkında ne söyleyebiliriz ?
Sıcaklıkları farklı
maddelerin bir araya
geldiklerinde
aralarında ısı alış
verişinin olacağını
biliyoruz…
Bu Kaplarda aynı sıcaklıkta su var!
BİZ BU KAPLARDAKİ SULARI ÖZDES
ISITICILARLA ISITTIKTAN SONRA BU
MADDELERİN ALDIKLAR I ISILAR HAKKINDA
NE SÖYLEYEBİLİRİZ?
Bu gün birçok Avrupa
ülkesinde ve
Türkiye’de ortak bir
sistem
kullanılmaktadır !
Bu sistem İsveçli
fizikçi
‘un
termometrenin yüzlük
derecesine dayalı oaln
sistemdir ‘
Sıcaklık;maddenin taneciklerini
ortalama hareket enerjilerinin bir
göstergesidir !
Sıcaklık bir enerji türü değildir.
Sıcaklık Termometre ile ölçülür!
TERMOMETRE
Termometreler ince cam borudan yapılır !
Borunun alt terafı şişkincedir,
buraya alkol yada ciya konulur !
Üzerinde derece çizgileri bulunan ince uzun
kısmın içindeki hava boşaltılır !
Size Bir şey sormak istiyoruz ..
Isı ve Sıcaklık Kavramları aynımıdır ?
Evet benziyorlar fakat aynı kavramalar değiller 
Download