Uploaded by User3119

yerli malı veli broşürü

advertisement
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nereden
çıktı?
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlar
kentlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi yaktılar,
yıktılar. Evlerimiz, harmanlarımız ateşe verildi. El
tezgahlarımız ustasız kaldı. Atatürk, düşmandan
kurtulan ülkemizi yokluktan, yoksulluktan da
kurtarmak istiyordu. Bu amaçla 1923 yılında
İzmir’de İktisat Kongresi toplanmasını istedi.
İzmir İktisat Kongresi’nde yurdun bağımsızlığını
korumak, başka ülkelere el açmamak için yerli
mallar üretmemiz ve kullanmamız gereği
kararlaştırıldı. Başbakan İsmet İnönü 12 Aralık
1929 günü Büyük Millet Meclisi’nde yerli malı,
ulusal ekonomi, tutum konusunda uzun bir
konuşma yaptı. İsmet İnönü özet olarak, ”Yerli
mallar üretmek, ulusça tutumlu olmak, birbirimize
inanıp güvenmek zorundayız. Yabancı ülkelerden,
sattığımızdan çok mal almayacağız.” diyordu.
Başbakanın bu konuşmayı yaptığı 12 Aralık günü
Yerli Malı ve Artırma Haftası’nın başlangıcı oldu.
Tutumlu olmanın yerli malı kullanmanın
önemini, değerini yurt çapında yaymak için Milli
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Derneğe
önce Mustafa Kemal Paşa üye oldu. Dernek
yöneticileri yurttaşlara yerli malı kullanmanın
önemini anlatarak bu düşünceyi her yerde
yaymaya başladılar. Çok geçmeden tüm yurtta
yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın gereği
benimsendi.
Bugün kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu
fabrikalarımızda yapılıyor. Yiyeceklerimizin
hemen hemen tümü ülkemizde yetiştiriliyor. Bu
duruma yerli malı kullanmamız ve tutumlu
olmamızın sonunda ulaştık
Tutum , Yatırım ve Türk Malı :
TUTUM :
Daha okul sıralarında tutumlu olma alışkanlığı
kazanmalıyız. Tutumlu olmak bize yaşam boyu rahatlık
sağlar.
Tutumlu olmak deyince önce parada tutumlu olmak akla
gelir.
Parada Tutum : Paranın gerektiği yerde, gerektiği kadar
harcanmasına parada tutum denir. Tutumlu olmak cimrilik
değildir. Cimrilik, gerektiği halde para harcamamaktır.
Eşyada Tutum : Elbiselerimizi, ayakkabılarımızı, araç ve
gereçlerimizi iyi kullanmakla olur.
Zamanda Tutum: Zamanımızı iyi değerlendirmekle olur.
Derse, kitap okumaya, oyuna, dinlenmeye ayırdığımız
zamanları amaca uygun olarak kullanmalıyız. Zamanımızı
boş yere geçirmemeliyiz.
YATIRIM :
Yatırım, biriken paranın gelir sağlayacak bir işe
bağlanmasıdır. Yatırım sonunda araç, gereç üretilir.
Yatırımlar sonunda yeni iş alanları açılır. Toplumun
gereksinmeleri karşılanır. Biriken para yatırımla
değerlenir. Paranın bir köşede bırakılmasının ülke
ekonomisine hiçbir yararı yoktur.
TÜRK MALI :
Ülkemiz sınırları içinde yetiştirilen ürünlere,
fabrikalarımızda yapılan mallara Türk Malı denir. Türk
malına yerli malı da denir. Gereksinmelerimizi yerli
mallarla karşılamalıyız. Bugün yurdumuzda her tür araç
ve gereç yapılmakta, topraklarımızda her tür ürün
yetiştirilmektedir. Yerli malı kullandığımızda ilaç,
akaryakıt, hammadde ve dış borçlarımız için gerekli olan
dövizimiz azalmamış olur. Yurtseverlik yurdu
düşünmektir. Her yurtsever yerli malı kullanmaya özen
göstermeli, yaşam boyu tutumlu olmalıdır.
Yerli Malları ve Tutum Haftası’nda okullarda; zamanda,
parada, tutumun önemi, yararları anlatılır. Yatırımın
önemi üstünde durulur. Yerli malları kullanmanın
yararları, yabancı mallara duyulan özentinin ülke
ekonomisine olan zararları anlatılır
Türk malı Temizlik ve Kozmetik
Sektörü
 Bioxin
 Camsil
 Saloon
 ABC
 Papia
 Familia
 Evy Lady
 Bellissima
 Activex
Türk Malı Giyim Sektörü
 LC Waikiki
 Kiğılı
 Hatemoğlu
 David
 Ginola
 Jakamen
 Damat
 Koton
 Süvari
 İmza
 Zeyrek
Islak Mendil ve Havlu
 Promess
 Bebem
 Bilcee
 Dufy
Yerli Bebek Bezi Markaları
 Miray
 Sleepy (Eruslu Sağlık Ürünleri)
 Joly
 Molfix (hayat Kimya)
 Rozi
 Gülsuyu
 Hayat
 Tex
 Mintax
 Evy Baby (Evyap)
 Baby Star (Yıldız holding)
 Jenny & Willy (BİM)
Download