Spor Bilimlerinin Felsefi Temelleri

advertisement
Spor Bilimlerinin
Felsefi Temelleri
Felsefe
Bilgi sevgisi
İnsanın doğası gereğidir
Nesnelerin düşünce tarafından
genel olarak incelenmesi
Neden felsefe?
yol gösterici
inanç ve değerler
doğruya ve gerçeğe ulaşmak için çaba
ahlaki değerler
karar verme
Ontoloji
varlık bilgisi
var olanı bütünsel bir anlayışla inceler
Epistemoloji
bilgi sorunu
bilgi türleri ve bilgiyi edinebilme
metotları
Aksiyoloji
değerler sorunu
değerli olan nedir?
etik-ahlak-estetik
Temel Felsefi Akımlar ve
Spor
İdealizm
Fiziksel gelişimden çok daha fazla şey ifade eder
Kişilik gelişimine katkı
Uygulamalar idealler merkezinde şekillenir
Öğretmen öğrencileri için modeldir
Öğretmen programın yürütülmesinden sorumludur
Eğitim hayat içindir
Realizm
Eğitim yaşam içindir
Fiziksel uygunluk büyük verimlilik getirir
Programlar bilimsel bilgi temeline dayandırılır
Alıştırmalar öğrenmede büyük rol oynar
Okullararası spor programları önemlidir
Oyun ve boş zaman etkinlikleri hayatı dengelemeye
katkı sağlar
Pragmatizm
Aktivite ne kadar çeşitlenirse deneyim o denli
anlamlı olur
Aktiviteler sosyalleştirici yapılardır
Programlar öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre
belirlenir
Öğenme problem çözme yöntemiyle gerçekleşir
Öğretmen motive edicidir
Standart bir uygulama programın parçası değildir
Natüralizm
Beden eğitimi fiziksel yapıdan çok daha farklı
anlamlar içerir
Öğrenme kişinin kendi aktiviteleriyle gelişir
Oyun eğitim sürecinin en önemli parçasıdır
Öğrenciler arası rekabet kullanılmamalıdır
Beden eğitimi bireyin bütünü ile ilgilenir
Varoluşçuluk
Seçme özgürlüğü vardır
Çok çeşitli aktiviteler sunulur
Oyun yaratıcılığın gelişimini sağlar
Öğrencilerin kendilerini tanımalarına olanak sağlar
Öğretmen danışman rolündedir
Spor felsefesi
Antropolojik
temeller
Hareket
Sporun
sosyalliği
Oyun
Etik
Estetik
Performans
Sorular ???
Sporun ortaya çıkışı nasıldır?
(varlık sorunu)
Sporun anlamı ve önemi nedir?
(bilgi sorunu)
Sporun ilke ve hedefleri nedir?
(değerler sorunu)
Katkıları
Sporun anlam ve değeri
Mesleki gelişim
Yön verme
Toplumu değerlerden haberdar eder
Mesleki işbirliği
Yeni durumlarla başa çıkma, doğru karar verme
Download