İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)`NİN TÜM

advertisement
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)’NİN TÜM ÖĞRENCİLERİNE
ÖNEMLE DUYURULUR
İİBF DERSLERİNDE SINAV UYGULAMALARI HAKKINDA
 Sınav gözetmenleri, sınav başlamadan önce veya sınav sırasında kimlik
denetimi yapabilir.
 Sınav gözetmenleri, sınav düzenini oluşturmak ve gözetimi kolaylaştırmak
amacıyla sınav başlamadan önce veya sınav sırasında yer değiştirmenizi
talep edebilir.
 Sınav gözetmenleri, cep telefonları ve bağlı aygıtları, sınav ortamına bağlı
olarak toplayabilir veya ulaşılamayacak bir yerde kapalı olarak muhafaza
edilmelerini talep edebilir.
 Sınav başlamadan önce, sınav süresince sınıfta girip/çıkmanızı
gerektirmeyecek şekilde tüm ihtiyaçlarınızın karşılanmış olması gerekir.
Tıbbi gerekliliği rapor ile belirtilmemiş sebeplerden dolayı sınavdan çıkıp
tekrar sınava dönülemez.
 Bu kurallara uymayan, uygulanmasında zorluk çıkaran, sınav huzuru ve
düzenini bozacak davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin
soruşturması açılacaktır.
 Sınav sorularına cevap vermek amacıyla, izin verilmemiş bir materyal
ve/veya kaynaktan faydalanmak, diğer öğrencilerin kağıtlarına bakmak,
ve/veya diğer öğrencilerle konuşmak ‘kopya’ suçu teşkil eder. Kopya çeken
veya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında disiplin soruşturması
açılacaktır.

Disiplin soruşturmaları, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
çerçevesinde (http://iibf.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenciler/yonetmelikler/disiplin-yonetmeligi.html)
yürütülür.
Download