kumaşır gölü eski haline dönecek

advertisement
KUMAŞIR
DÖNECEK
GÖLÜ
ESKİ
HALİNE
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz,
Gölü’nün eski haline kavuşturulacağını söyledi.
Kumaşır
İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kahramanmaraş Belediyesi
olarak protokol imza töreninde konuşan Belediye Başkanı
Mustafa Poyraz: “Bizim kuşağımızdaki insanlar bilirler.
Eskiden kamyonlarla insanlar Kumaşır Gölü, Fırnız, Kapıçam,
Güvercinlik ve Tekir gibi bölgelere piknik yapmaya giderlerdi.
O zamanlar Kumaşır Gölü’nde balık avlanır ve insanlar yüzerdi.
Kumaşır Gölü’nü eski haline getirmek üzere İstanbul Teknik
Üniversitesi ile protokol imzalıyoruz. Orada yapılacak
çalışmalara ilişkin teknik olarak bilgiyi arkadaşlarımız
verecek. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen Hayriye Eşbah
hanım aslen kendisi Kahramanmaraşlıdır” diye konuştu.
İstanbul Teknik Üniversitesi adına toplantıya katılan Istanbul
Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Kumaşır Gölü ile Malik
Ejder
Türbesi’ni
birlikte
kapsayacak
bir
proje
geliştireceklerini ifade ederek: “Kahramanmaraş Kenti Hacı
Mustafa köyü ve çevresinde Kumaşır gölü ve Malik Ejder
türbesini de kapsayan bir alanda Ekolojik Restorasyon, Nazım
imar planları, Peyzaj ve Kentsel tasarım projelerinin
hazırlanması, uygulanması ve uygulama aşamasında kontrollük
hizmeti almak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak
olan işbirliği ve ortak hizmetleri (danışmanlık, kontrollük)
belirlemek adına bu protokolü imzalıyoruz.
Kumaşır Gölü ve Çevresinde ; 1/10000 veya 1/5000 ölçeklerde
analitik etüdler: Çalışma alanının kentle arazi kullanımı,
yeşil sistem, doğal ve kültürel peyzaj değerleri açısından
ilişkilendirilmesi, erişilebilirlik (yaya, bisiklet, raylı
sistem
ve
diğer
ulaşım
sistemleri)
açısından
değerlendirilmesi. Analiz ve sentez raporlarının hazırlanması,
Çalışma alanının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
hazırlanması.
Kumaşır Gölü’nde ekolojik dengenin kurulması ve korunmasına
yönelik 1/2000 ölçekli restorasyon planının hazırlanması ve
uygulamaya konulması sırasında danışmanlık hizmetinin
verilmesi. Kumaşır gölü ve çevresinin 1/1000 ölçekli peyzaj ve
kentsel tasarım fikir projesi: genel yaklaşım stratejisi ve
tasarlanacak alanın işlevsel içeriğinin belirtildiği kesin
program önerisi. Çalışma alanının yakın çevresi ile kurduğu
ilişkileri gösteren tasarım kararları, kesitler, skeçler,
perspektifler ve Kumaşır Gölü ve çevresinin 1/500 Ölçekli
peyzaj karakterini gösteren detaylı projenin hazırlanması.
1/500 ölçekte kesitler ve perspektifler gibi konularda
çalışmalar yapılacak. Protokol 13 aylık bir süreyi kapsamakta
olup, 6 aylık diliminde proje hazırlanması 7 aylık bölümünde
ise uygulama olarak öngörülmüştür” diye konuştu.
Kahramanmaraş Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi
arasında Kumaşır Gölü için yapılan protokol imza törenine
Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Başkan Yardımcısı Mustafa
Uzunlar, katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hayriye
Eşbah Tunçay ve Kahramanmaraş Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdiresi Melike Özdemir ile teknik görevliler ve basın
mensupları katıldı.
İmza protokolünün ardından Belediye Başkanı Mustafa Poyraz,
projeye ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Download