Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Osman PEVE

advertisement
TBMM
6:28
6 . 1 2 . 2006
BURSA MİLLETVEKİLİ SAVIN KEMAL DEMİREL'ÎN
7/18142 ESAS NUMARALI VAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞl'NIN CEVABI
1. Bakanlığımız tarafından 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde. Dünya Bankasından
kredi alınarak "Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi" uygulamaya konulmuştur. Söz
konusu proje Bakanlığımız koordinatörlüğünde Tarım ve KÖyisleri Bakanlığı (TÜGEM- Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüğü) ile birlikle yürütülmekledir. Proje bozulan orman, mera ve larım
alanlarının iyileştirilmesini hedellemektedir.
2. Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesinin İkraz anlaşması, 04.10.2004 tarihinde
imzalanmıştır. Projenin süresi 7 yıl ve toplam bütçesi 45,07 Milyon ABD Dolarıdır. Uygulamaya
2005 yılında başlanılmış olup, 2012 yılına kadar devam edecektir.
3. 4. Bahse konu Proje ile bağlantılı olarak. Bakanlığımızca herhangi bir taşınmaz
edinilmem iştir.
5. Toplam bütçenin 20 Milyon ABD Doları Dünya Bankası kredisi olup, 7 Milyon ABD
Dolan ise hibe olarak Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından karşılanmaktadır. Hibe bütçe,
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Proje
kapsamında yapacağı faaliyetlere ayrılmıştır.
6. Projenin hibe bütçesi, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun illerinde tarımsal kirlilikten
kaynaklanan suların Karadeniz'e boşalan kısmındaki besin maddeleri miktarının azaltılmasına
yardımcı olunması; tarımsal besin maddelerinden kaynaklanan kirlilikle mücadele konusundaki
Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyulmasına yönelik düzenleyici kararlar ve politikalar
oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi; su konusundaki AB yönergeleri çerçevesinde nehir
havzası planlama ve yönetimine ilişkin genel çerçevenin güçlendirilmesi amacıyla
kullanılmaktadır.
9.- Mersin Milletvekili Hüseyin CÜLER'in, Bafa Gölü'nün kurumasına ilişkin sorusu ve Çev­
re ve Orman Bakanı Osman PEPE'nİn cevabı (7/18143)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Osman PEVE tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 11.10.2006
Sakarya Nehri ve Erzurum Karasu Nehri'nde geçen hafta görülen toplu
balık ölümlerinin ardından dün de koruma altındaki Bafa Gölü'nde binlerce
balık ve karides karaya vurdu. Ege Bölgesİ'nin doğal güzelliği ile ünlü,
koruma altındaki Bafa Gölü'nde yasana "gevre felaketi" ile ilgili olarak;
-332-
Download