1-Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak, alınması gereken

advertisement
T.B.M.M.
B:119
14.9.2004
0:3
1-Tuz Gölündeki kirlenmenin araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, bu komisyon ayrıntılı
olarak rapor hazırlamış ve alınması gereken acil tedbirleri somut olarak belirlemiş
olmasına göre; aradan geçen 1 yılı aşkın süreye rağmen rapor doğrultusunda neden
herhangi bir çalışma yapılmamıştır? TBMM Araştırma Komisyonu Raporunun gereği
neden yapılmamıştır? Herhangi bir çalışma yapıldıysa hangi aşamadadır? Araştırma
Komisyonu Raporunun uygulamaya konulmasının gecikmesi halinde, çevre
felaketinin doğması ve telafi edilemez sonuçların meydana gelmesi kaçınılmaz
olmasına rağmen; sözü edilen raporun uygulaması neden geciktirilmektedir?
2-Doğa harikası olan, dünyada benzeri bulunmayan ve ülkemiz için
gerçekten hazine niteliği taşıyan bu gölün özelleştirme kapsamına alındığı
doğrumudur? Doğru ise, Özel Çevre Koruma alanı içinde kalan böyle bir saha hangi
yasal gerekçeyle özelleştirme kapsamına alınmıştır? Özelleştirme çalışmaları ve
takvimi hangi aşamadadır?
3-Tuz Gölü bölgesinde askeri tatbikatlar yapıldığı ve gölün
bombalama alanı içinde kaldığı yolundaki iddia ve haberler doğrumudur? Bu iddia
ve haberler doğru ise, böylesine hassas ve özel bir alanda bu tür tatbikatların
yapılması hangi gerekçeyle açıklanabilir? Tatbikat esnasında gerçek bomba ve füze
atışı yapıldığı doğrumudur? Yapılmakta olan tatbikat, Nato çalışmaları kapsamında
mı sürdürülmektedir? Bu tatbikata Türkiye'yle birlikte, İsrail, ABD ve Ürdün'ün de
katıldığı doğrumudur? Nato çerçevesinde yapılan bir tatbikatta, İsrail ve Ürdün
hangi gerekçeyle yer almıştır? Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) bir ön
uygulaması mı yapılmaktadır?
-Tuz Gölü'ne bu şekilde atış yapılmış ise, göl ve çevrenin zarar
görmemesi için gerekli tedbirler alınmışmıdır?
--Botaş tarafından yaptırılmakta olan "Tuz Gölü Havzası Yer altı
Doğalgaz Depolama Projesinin" son durumu ve geldiği aşama nedir? Bu projenin
çevre kirlenmesine yol açmaması, Tuz Gölü'ne zarar vermemesi yolunda gerekli
tedbirler alınmışmıdır? Bu kuyuların, Tuz Gölü'nün doğal dengesini bozacağı
yolundaki bilimsel eleştirilere cevap bulunabilmişmidir? Bu kuyuların, bölgedeki fay
hattını etkileyeceği ve deprem riskini arttıracağı yolundaki değerlendirmelere karşılık
herhangi bir bilimsel çalışma yapılmışmıdır?
-160-
Download