Sayın Bakanın Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Atıksu Arıtma

advertisement
TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ATIKSU ARITMA
TESİSİ VE KATI ATIK İSTASYONU AÇILIŞ MERASİMLERİ
ÇEVRE VE ORMAN BAKANI PROF. DR. VEYSEL EROĞLU’NUN
KONUŞMA METNİ
14 Ağustos 2008 - KONYA
Değerli Konyalılar,
Bugün Kulu’yu daha güzel günlere taşıyacak 4 büyük yatırıma imza
atıyoruz. Şehrin modern görünümüne yakışacak İş Merkezi’nin temelini attık.
Yerleşim yerlerini taşkından koruyacak tesisi devreye aldık.
Şimdi de üzerinde yoğun nüfus baskısı olan Tuz Gölü’nde kirliliğinin
önlenmesi için inşa edilen iki tesisi, Kulu Atıksu Arıtma Tesisi ile Katı Atık
Transfer İstasyonu’nu hizmete alıyoruz.
Tuz Gölü; sadece Konya için değil, İç Anadolu Bölgesi ve ülkemiz için de
çok önemli bir kaynaktır. Bu tabii kaynağı korumak ve geliştirmek için tesis
edilen projeler, yöre halkının refahına da katkıda bulunacaktır.
Türkiye’nin tuz ihtiyacının çok büyük bir bölümünün karşılandığı Tuz gölü,
hem ekonomi, hem de çevre ve biyoçeşitlilik açısından önem taşımaktadır.
Bölgenin biyolojik çeşitliliğini korumak maksadıyla yürütülen proje ile endemik
türler tespit edilmiş ve toplanan veriler Tuz Gölü Çevre Düzeni Planı’na
aktarılmıştır.
Tuz Gölü ve Konya Ovası, yıllardır bereketin timsali olarak bilinir.
Konya’ya, bizim dönemimizde daha önce olmadığı kadar büyük yatırımlar
yapıldı. Biz, tahıl ambarı Konya’ya, GAP’tan sonra ülkemizin en büyük sulama
projesini kazandırıyoruz.
Konya, verimli toprakları olmakla birlikte ülkemizin en az yağış alan
şehirlerden biridir. En modern metotlarla Akdeniz’e boşa akan suları Konya
Havzası’na yönlendirecek iki projeden biri olan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve
Gembos Derivasyonu’nu geçen yıl hizmete almıştık. Konya’nın hayali Mavi
Tünel’in de temelini atmıştık. Bir asrı aşkın bir süredir gündemde olan bu
projeler bizim zamanımızda başlatıldı.
Konya Ovası’nda sulanmayan yer kalmayacak. Hükümetimiz bu projelere
önem vererek, bölgenin kalkınması için çabalarını sürdürüyor. Mavi Tünel,
Beyşehir Gölü’ne hayat verecek. Bu yılın başında ortaya koyduğumuz Akşehir–
Eber Gölleri Yönetim Planı ile de bölgedeki sulak alanların karşı karşıya kaldığı
meseleleri halletmeyi hedefliyoruz.
1
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bilinçsiz sulamanın yol açtığı
tuzlanmaya karşı damla sulama yatırımlarını destekliyoruz. Altınekin’deki proje
ile 100 çiftçiye, 3-4 çeşit ürünle damla sulama sistemi uygulaması yapılmaktadır.
Bizim temel hedefimiz tabii kaynaklarımızı koruma kullanma dengesini
gözeten, akılcı ve katılımcı sürdürülebilir şekilde yönetmektir.
Bunu sağlamak için Tuz Gölü gibi önemli tabii, tarihi ve kültürel değerlere
sahip alanları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Bu bölgelerde
araştırma-izleme dışında katı atık ve atıksu yönetimi ile su temin çalışmaları da
gerçekleştiriyoruz.
2013 yılına kadar Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin hepsinde; katı atıkların
düzenli şekilde bertarafını sağlamayı hedefliyoruz.
Bugün açılışını yaptığımız Çöp Transfer İstasyonu, Tuz Gölü ekosistemini
korumak için inşa edilmiş olup, Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin
daha etkin kullanılabilmesine hizmet edecektir. İleri arıtma teknolojisi kullanılan
Kulu Atıksu Arıtma Tesisi ise 52 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahiptir.
Tuz Gölü’nü temiz bir şekilde geleceğe taşımak için planlanan projeler
bunlarla da sınırlı değildir. Bölgede yapımı planlanan ve devam eden diğer
tesisler Konya, Aksaray, Cihanbeyli ve Şereflikoçhisar Atıksu Arıtma
Tesisleri’dir. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde mali, teknik, danışmanlık
gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü biz ülkemizin her köşesinde;
katı atık olsun, atık su yönetimi olsun, bütün konularda ortak çaba ve dayanışma
ruhu oluşturma arzusundayız. Bu ruhla ülke genelindeki katı atık düzenli
depolama tesisi sayısını hızla artıyoruz.
Ülkemizde mevcut 32 adet katı atık tesisi ile 400 belediyenin atıklarını
düzenli olarak depoluyoruz. Şu an itibarıyla devam eden 51 adet projenin de
tamamlanmasıyla 50 milyon vatandaşımıza hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu
süreçte atıksu arıtımı konusunda da boş durmuyoruz. Özellikle küresel ısınma ve
su kaynakları konularının üzerinde bu kadar yoğun durulduğu bir dönemde,
suyun her damlasını doğru değerlendirmek gerekiyor. Bahçe sulama gibi işlerde
kullanılabilecek atıksuların arıtımı bu noktada öne çıkan başlıklardan biridir.
Bu konuda bir uzman olarak bizzat ben de çalışıyorum. Kısa bir süre içinde
su arıtımı ile ilgili kaleme aldığım kitap; il müdürlükleri, üniversiteler ve
belediyelere gönderilecek. Konuyla ilgili herkesin istifade etmesi benim için
gerçekten büyük bir onur ve mutluluk olacaktır.
Bakanlık olarak ise 2003 yılından beri 2000’den fazla çevre projesine mali
destek verdik. Sadece son 6 ayda, ülke genelinde atıksu arıtma başta olmak üzere
185 adet çevre projesi için belediyelerimize destek verdik. Son 5 yılda, 40
belediyenin atıksu arıtma tesisi tamamlanarak, bu sayı 194’e çıkarılmıştır.
650’den fazla tesisin de proje onayını verdik.
İnsanımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına vesile olacak bu
tesislerin yapımında emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum.
2
Download