π π π π π

advertisement
1.
2a ⋅ cos x, x > π

=
f(x) =
1
, x π

 tan x + b , x < π
4.
2ax + b, x > 2

b
f(x) =
x=
2
 + 9,
2
3bx − a, x < 2

fonksiyonu x = π için sürekli olduğuna göre
fonksiyonu x=2 için sürekli olduğuna göre b
kaçtır?
A) 3
2.
f(x) =
B) 2
C) 1
D)
1
2
E)
a+b kaçtır?
2
3
A) −
5.
x 2 − 3x + 11
x 2 + mx + 4
fonksiyonu tüm gerçek sayılar için sürekli olduğuna göre m’ nin değer aralığı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) −
1
2
 sin2x
 x


f(x) =  a ⋅ cos x + b


2 cos x
C) 0
D)
1
2
E) 1
, x<0
, 0≤x<
, x≥
π
π
fonksiyonunun her noktada sürekli olması için
b kaç olmalıdır?
B) −∞ < m < 4
D) 4 < m
A) − 4 < m < 4
C) −∞ < m < ∞
3
2
E) m < − 4
A) −2
B) −1
C) 0
D) 2
E) 4
3.
6.
f ve g fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgiler
verilmektedir.

[ −2a, 2a]
aralığında tanımlı olup her noktada
sürekli fonksiyonlardır.
 Her ikisi de çift fonksiyondur.

lim
x →− a+
f(x) = 3 ve lim − g(x) = −5' tir.
x →a
Yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir.
Buna göre bu fonksiyonun sürekli olmadığı
noktaların apsisleri toplamı kaçtır?
A) −4
B) −2
C) 0
D) 1
Buna göre lim (f − g)(x) + lim (f ⋅ g)(x) değeri
x → a+
x →− a−
kaçtır?
E) 3
A) −23
B) −15
C) −7
D) 17
E) 23
7.
10.
Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
x<0
,
x≥0
 f(x)

g(x) =  2f(x) − f(x)

n

üzere −1 ≤ x < 8 için kaç noktada süreklidir?
fonksiyonu tüm gerçek sayılar için sürekli
A) 4
olduğuna göre n kaçtır?
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
A) 1
8.
,
Yukarıda uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
Buna göre=
y
f(x − 1) fonksiyonu, x ∈ Z olmak
x2 − x − 6
fonksiyonunun sürekli olduğu
x−5
en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?
f(x) =
A)
[ −2, 3] ∪ ( 5, ∞ )
C) [ −2, 3] ∪ [5, ∞ )
11.
3
2
B)
 a + log2 x ,


f(x) =  1,
5 + b ⋅ log x ,
1

2

C) 2
D)
5
2
E) 3
x<4
x=4
x>4
B) ( −2,3 ) ∪ ( 5, ∞ )
fonksiyonu x=4 için sürekli olduğuna göre
D) ( −2,5 )
a.b kaçtır?
A) − 4
E) ( −2,5 ) ∪ ( 5,6 )
9.
12.
B) −2
 x−3
,


f(x) =  x + 1 − 2


a,
C) 0
D) 2
E) 4
x≠3
x=3
fonksiyonu x=3 apsisli noktada sürekli olduğuYukarıda grafiği verilen f fonksiyonu
−4, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4 apsisli noktaların kaç
tanesinde süreklidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
na göre a kaçtır?
A) 3
B)
7
2
C) 4
D)
9
2
E) 5
Download