SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE TUNCELİ E

advertisement
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
TUNCELİ
E Bildirge şifre işlemlerinde kullanılmak üzere müdürlüğümüzde görevli
……………………………….T.C Kimlik numaralı ………………………………………………..in tatbiki imzası
aşağıdaki gibidir.
TATBİKİ İMZA
TATBİKİ İMZA
TATBİKİ İMZA
İş bu tatbiki imza beyanı huzurumda atılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim……./……/2015
DAİRE AMİRİ
İsmail Cem KIZILYEL
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Download