Derin Ven Trombozu - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

advertisement
Evrak Tarih ve Sayısı: 02/05/2017-E.15698
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTILARI
Derin Ven Trombozu
Doç. Dr. M.Salih AYDIN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Anabilm Dalı Öğretim
Üyesi
Yer : Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi
A Blok 1. Kat Seminer Salonu
Tarih: 03 Nisan 2017, Çarşamba
Saat : 12.30 – 13.30
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır
Download