JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA

advertisement
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SULAR
ARAMA RUHSATI MÜRACAATI















1/25000 Ölçekli Pafta ve Koordinatlar (6 derecelik)
Başvuru formu ( EK-1 form)
Gerçek Kişiler İçin EK-2 Tüzel Kişiler İçin EK-3 form ve Belirtilen Belgeler;
İlk Müracaat Taahhütnamesi
Arama Projesi (EK-9 form)
T.C. Kimlik no. İçeren Nüfus Cüzdanı Sureti
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi No. Gösterir Levha
İletişim Bilgileri
Banka adı ve Hesap No.
Onaylı İmza Sirküleri
Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket Yönetiminin Onaylı İmza Sirküleri
Ruhsat Harcı (2014 Yılı için harç miktarı;1.632,50 TL)
Ruhsat Teminatı (2014 Yılı için minimum teminat miktarı; 24.487,80 TL)
Evrakların aslı İdaremizce görüldükten sonra “aslı görülmüştür” diye
onaylanacaktır.
JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SULAR
İŞLETME RUHSATI MÜRACAATI
















1/25000 Ölçekli Pafta ve Koordinatlar(6 derecelik)
Başvuru formu ( EK-5 form)
Gerçek Kişiler İçin EK-2 Tüzel Kişiler İçin EK-3 form ve Belirtilen Belgeler;
İlk Müracaat Taahhütnamesi
İşletme Projesi
Varsa Bloke Alan (Koordinatları Belirtilmiş)
T.C. Kimlik no. İçeren Nüfus Cüzdanı Sureti
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Vergi No. Gösterir Levha
İletişim Bilgileri
Banka adı ve Hesap No.
Onaylı İmza Sirküleri Gerçek Kişiler
Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Şirket Yönetiminin Onaylı İmza Sirküleri
Ruhsat Harcı (2014 Yılı için harç miktarı; 6.530,00 TL)
Ruhsat Teminatı (2014 Yılı için minimum teminat miktarı; 24.487,80 TL)
Evrakların aslı İdaremizce görüldükten sonra “aslı görülmüştür” diye
onaylanacaktır.
Download