ÜCRETSİZ İZİN SÖZLEŞMESİ

advertisement
ÜCRETSİZ İZİN SÖZLEŞMESİ
1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İŞVEREN :
ÜNVANI :
ADRESİ :
SGK SİCİL NUMARASI :
PERSONEL :
T.C.KİMLİK NO
:
SGK NO
ADI SOYADI
BRANŞI VE GÖREVİ
GÖREV YERİ VE ADRESİ
:
:
:
:
Doğum Tarihi
İşe Başlama Tarihi
:
:
2-İş bu sözleşme işveren ve işçi arasında geçerli olup, işçinin ücretsiz izin kullanması
hakkındadır.
3-…………… SGK Nolu ………………
kadar ücretsiz izne ayrılmıştır.
…/…./20… tarihinden …./ …/20… tarihine
4-İş bu sözleşme işveren ve işçi tarafından tanzimle imza altına alınmıştır.
5- Sözleşme tarihi : …./ …. / 20…
İŞVEREN İMZA
PERSONEL İMZA
Download