kayıt süreci - İslahiye Ticaret Odası

advertisement
İSLAHİYE TİCARET ODASI
1) TİCARET SİCİLİNE TESCİL İÇİN GEREKLİ
EVRAKLAR
Gerçek Kişiler
1. İki adet İmza Beyannamesi
2. Vergi Levhası fotokopisi
3. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
4. Tutulan Ticari defterin Noter Tasdik kısmının
fotokopisi
5. İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da
noterden)
6. Nufüs Kağıdı örneği (Resimli, muhtardan ya da
noterden)
7. Taahhütname (Oda tarafından verilen)
8. Odadan verilen Matbu Dilekçe
Tüzel Kişiler
1. Noterden ve Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünden
onaylı en az 4 adet şirket esas mukavelesi
2. Sermayenin binde ikisinin Merkez Bankası tüketiciyi
koruma fonuna yattığına ilişkin makbuz
3. Şirket yetkilisinin İmza Beyannamesi
4. Şirket ortaklarının Nüfus Kağıt örnekleri (resimli,
muhtardan ya da noterden)
5. Şirket ortaklarının İkametgah örnekleri (resimli,
muhtardan ya da noterden)
6. Taahhütname (oda tarafından verilen)
7. Odadan verilen Matbu Dilekçe
İSLAHİYE TİCARET ODASI
2) ODAYA KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Gerçek Kişiler
1. Sicil Tasdiknamesi (aslı)
2. İlan Gazetesi (aslı)
3. İmza Sirküleri (aslı)
4. Nüfus Kayıt Örneği (aslı, resimli)
5. İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da
noterden)
6. İki (2) adet fotoğraf
Tüzel Kişiler
1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
2. İlan Gazetesi (aslı)
3. İmza Sirküleri (aslı)
4. Ana Sözleşme (aslı)
5. Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
6. Şirket ortakları için nüfus cüzdanı sureti
7. Şirket ortakları için ikametgah ilmühaberi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards