…./…./20… İŞİ AKSATMA TUTANAĞI

advertisement
…./…./20…
İŞİ AKSATMA TUTANAĞI
İşyerinde görev yapmakta olan ………………………….. isimli işçi …../……/20… tarihindeki
mesaisinde yapması gereken işi tam/düzgün olarak yapmamış, uyarılarımıza rağmen işini aksatmış
olup iş bu tutanak aşağıda ismi yazılı olanlar tarafından birlikte kayıt altına alınmış ve imzalanmıştır.
İmza
İmza
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Ünvanı
Ünvanı
İmza
Adı Soyadı
Ünvanı
İşi aksatmanın özeti
: Buraya, olayın tam olarak nasıl olduğu ayrıntılı bir şekilde yazılacaktır. İşçinin
görevi, yapması gereken iş, neyi eksik yaptığı, bu tespitin kimin tarafından yapıldığı vs.
Tutanağın düzenlendiği;
İşyeri adı / Adres
:
Tutanak Saati
:
İşçi TC No
:
Download