MATEMATİK DERSİ 7. SINIFLAR SBS ÇALIŞMALARI KONU : PERMÜTASYON VE

advertisement
MATEMATİK DERSİ
7. SINIFLAR SBS ÇALIŞMALARI
KONU : PERMÜTASYON VE OLASILIK -1
YAPRAK TEST NO: 21B
6.
1. A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanları
kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı sayıların
kaç tanesi 4 ile tam bölünür?
A) 81
B) 77
C) 75
D) 45
Ş e k i l d e k i ABCD
karesi eşkarelere
ayrıldığına göre,
şekilde kaç tane
kare vardır ?
2. 3 telefon, 1 elektrik, 1 su faturası üç
A) 16
posta kutusuna atılacaktır.
Telefon faturaları aynı kutuda, d i ğ e r
faturalar farklı kutularda olmak koşuluyla, kaç
farklı şekilde dağıtılabilir?
A) 6
B)9
C) 12
D) 15
3. Yan yana fotoğraf çektirmek isteyen 6
kişiden A ile B yan yana gelmek istemezken,
.
C ile D yan yana gelmek istiyor
Buna göre, bu 6 kişi kaç farklı şekilde dizilerek
6)168
C)24
D) 30
7. 10 soruluk bir sınavda her sorunun 1 i
doğru
4 ü yanlış olmak üzere, 5 seçeneği vardır Yanıt
anahtarında her seçenekten eşit sayıda
bulunmakta ve ardışık iki sorunun yanıtı aynı
seçenekte bulunmamaktadır.Buna göre, yanıt
anahtarı kaç farklı şekilde düzenlenebilir?
8. Beş kişinin finale kaldığı bir
yarışmada,
1.lik 2.lik ve 3.lük ödülleri kaç değişik biçimde
dağıtılabilir?
fotoğraf çektirebilir?
A) 144
B)20
C)180
D) 216
A) 60
B)40
C)30
D) 20
4. TAMAM kelimesinin harflerinin yerleri
değiştirilerek yazılabilecek farklı kelimelerden kaç
tanesi sessiz harf ile başlayıp sessiz harf ile biter?
A) 6 8)9
C)10
D) 12
5. A={0,12,3,4,5,6} kümesinin elemanlarını
kullanarak yazılabilecek, rakamları tekrarsız
400 den küçük üç basamaklı sayıların kaç
tanesi tek sayıdır?
A) 35
B)40
C)45
D) 50
9. A = {1, 2, 3}, B = {4, 5] 6, 7} kümeleri veriliyor.
Birler basamağındaki rakamı A dan, onlar
ve yüzler basamağındaki rakamı B den
alarak,
rakamları tekrarsız üç basamaklı kaç farklı
sayı
yazılabilir?
A) 24
B) 36
C) 40
D) 48
Sayfa
1
14. A = {G, 1,2,3,4,5} kümesinin elemanları birer
10.
kez kullanılıp üç basamaklı sayılar yazılıyor. Bu
sayılar arasından rastgele biri seçiliyor.
Seçilen bu sayının 412 den büyük bir sayı olma
olasılığı kaçtır?
n! + (n-1)! n kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
11. "KAHKAHA" sözcüğünün harfleri ile her
harf kelimedeki sayısı kadar kullanılarak 7
harfli sıralı dizilişler oluşturulacaktır.
K
harfi
ile
başlayan
kaç
diziliş
oluşturulabilir?
A) 120
B)90
C)60
D) 45
15. Bir zar iki kez atılıyor. Bu atışlardan herhangi
birinin 4 geldiği bilindiğine göre, diğerinin 4 ten küçük
gelme olasılığı kaçtır?
12. 52203 sayısının rakamlarının yerlerini
değiştirerek 5 basamaklı, kaç farklı sayı
yazılabilir?
A) 24
B)36
C)40
D) 48
13. Ali ile Ahmet'in bir hedefi vurma olasılıkları
sırasıyla
Hedefe birer kez ateş ettiklerinde en.az birinin hedefi
vurma olasılığı kaçtır?
Cevap anahtarı: 1-D, 2-A, 3-A, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D,8-A ,9-B ,10-A, 11-C, 12-D, 13-C, 14-B, 15-C, 16-C
Sayfa
2
Download