2007-2008 eğitim öğretim yılı 5

advertisement
……………..EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5/A SINIFI MATEMATİK DERSİ
II. DÖNEM III. DEĞERLENDİRME SINAVI
Adı Soyadı :
No:
1-) “3 578 961” doğal sayısındaki 7 ve 9 rakamlarının basamak değeri çarpımı kaçtır?(5
puan)
A)63 000
B) 63 000 000
C)6 300 000
D) 6 000 000
2-) Aşağıdakilerden hangisi çift doğal sayıdır? (5 puan)
A)23 999
B)34 001
C)56 786
D) 98 543
3-) ”385 979 001” sayısında 3 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? (5 puan)
A) milyonlar basamağı
B) on milyonlar basamağı C) yüz milyonlar basamağı D) yüz
binler basamağı
4-) Beş basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı rakamları
farklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? ( 5 puan)
A) 97 742
B) 97 765
C)89 999
D)97 740
5-) “ 34A 381 ” sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 24 ise, A sayısı kaçtır? ( 5
puan)
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
6-) Okunuşu “ beş milyon elli sekiz ” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)
A) 5 058 000
B) 5 000 580
C) 5 005 800
D) 5 000 058
7-) 19 < a < 38 sıralamasında "a" yerine yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının
farkı kaçtır?
A) 37
B)27
C) 18
D) 17
8-) 34506 sayısının binler bölüğündeki rakamlar 2 azaltılıp birler bölüğündeki rakamlar
3 artırıldığında oluşan yeni sayı kaçtır ?
A) 12339
B) 32509
C) 32503
D)1283
9-)
tane
Görünümü yandaki izometrik kâğıt üzerinde verilen yapı kaç
birim küpten oluşmuştur?
A) 12
B) 14
10-) Aşağıdaki problemleri çözünüz.
a- Hangi sayının yarısının 6 eksiği 104 eder?
b-Günde 24 sayfa kitap okuyan bir öğrenci
bir yılda kaç sayfa kitap okur?
C) 16
D) 18
c- 22’nin 7 katının 5 eksiği kaçtır?
d- 18’in 10 katının 4 fazlası kaçtır?
11-) “ 567 564 345 “ doğal sayısının binler bölüğündeki rakamların;
a- Sayı değeri toplamı kaçtır?
Günler
Satılan ekmek
b- Basamak değeri toplamı kaçtır?
sayısı
Pazartesi
300
12-Bir fırın bir hafta boyunca ekmek yapıp
Salı
350
satmaktadır. Yapılan ekmek sayıları tabloda
Çarşamba
450
verilmiştir Bu tabloya göre:
Perşembe
500
a)
Bir haftada üretilen ekmek sayısını
Cuma
400
bulunuz
Cumartesi
250
Pazar
200
b)
Bir haftada üretilen ekmek sayısının
aritmetik ortalamasını bulunuz.
c)
En çok ve en az ekmek üretilen günleri yazınız.
13-) Kenarları ardışık çift sayılardan oluşan bir üçgenin çevresi 184 cm olduğuna göre en
uzun kenarı kaç cm’ dir?
14-) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
4563
765
x 65
x 12
15-)
BCDE
CDE
+
DE
1024 9
56
x 34
876
x 9
Yandaki toplama işlemine göre
B+C+D+E toplamı kaç olmalıdır?
16-) Aşağıdaki sayı dizilerinde noktalı yerlere örüntüyü devam ettirecek sayıyı bulup
yazınız.
* 2, 8, 32, 128, ……
* 1 , 2, 5, 8, 13 , ……
* 3, 5, 9, 17 , 33, ……
* 5 , 7, 11 , 17, ……
17-) 3 basamaklı rakamları farklı en büyük sayı ile 3 basamaklı rakamları farklı en
küçük sayının toplamı kaçtır
18-) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
a) 1 saatin
2
’ü kaç dakikadır?
3
............
b) 64 öğrencinin
............
3
’i kaç öğrencidir?
8
7
’u 63 kişidir.İzcilerin tamamı
9
kaç kişidir? ..............
5
d) Bir sepet yumurtanın ’u kırıldı.Kalan
9
yumurtaların kesir değeri nedir?
c) İzcilerin
.................
Download