RADYASYON ONKOLOJİSİ

advertisement
GAZİ Ü.TIP FAKÜLTESİ
Radyasyon Onkolojisi
1994
Anabilimdalı
RADYASYON
Onkolojisinin
TEMEL İLKELERİ
AMAÇLARI:
Kanserin tedavisini amaçlar
Radyasyonun etkilerini inceler
Tümörlerin davranışını inceler
Araştırma Eğitim ve öğretim yapar
RADYASYON ONKOLOJİSİ
Temel
Onkoloji
Radyoterapi
Anatomi
Klinik
Onkoloji
Radyoloji
*Tanı
*Muayene
Radyasyon Fiziği
* Kliniko-patoloji:
Klinik gidiş, Yayılım, Prognoz
*Tedavi
Morbidite, Sürvi
Klinik (Onkolojik)
Patoloji
Radyobiyoloji
RADYASYON ONKOLOJİSİ
 ONKOLOJİ  RADYASYON
Temel
Onkoloji
 Klinik Onkoloji

Temel
 Radyoterapi Fiziği
 Radyasyon Güvenliği

Etyoloji-Epidemiyoloji
 Kliniko-patoloji








Klinik gidiş
Yayılım
Evreleme
Prognoz
Morbidite
Sürvi
Radyasyon Fiziği
Radyobiyoloji

Radyoterapi

Planlama

Klinik Histo-patolojik
Onkoloji

Anatomik
 Morfolojik Radyolojik:Kesit/3 D
Fiziksel
RADYASYON ONKOLOJİSİNDE İDEAL HEDEF:
Tümör çevresindeki normal dokulara yapısal ve
fonksiyonel olarak zarar vermeden tümörün tamamen
yok edilmesidir.
RADYOTERAPİ
İyonizan Radyasyonun kanserli dokular
üzerine yöneltilerek tedavi edilme
yöntemidir.
KANSER
Etraflarındaki normal
dokulara kıyasla anormal, sapık
büyüme modeli gösteren
hücresel bir hastalıktır
KANSER TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 Cerrahi
 RADYOTERAPİ
 Kemoterapi/Hormon
immünoterapi
TEDAVİ KARARI VE
ŞEKLİNİN SEÇİMİ
KESİNLİKLE
GEREKLİ BİLGİLER :
Histopatolojik Kesin TANI
Hastalık yayılımının Araştırılması ve
EVRELEME (T N M )
Hastanın bireysel değerlendirilmesi
hasta
kanser şüphesi
klinik tanı
histopatolojik tanı
evreleme çalışması
tedavi kararı
evre
tedavi kararı
cerrahi
radyoterapi
kemoterapi
radyoterapi
planlanması
radyoterapi planlanması
tedavi stratejisinin belirlenmesi
tedavi lokalizasyonun belirlenmesi
bilgisayarlı tedavi planlaması
simulatör çalışması
tedavi alanlarının çizilmesi
hastanın set-up’ı
maske ve mould yapımı
kurşun blok hazırlanması
hastanın masaya yatırılması ve fiksasyonu
IŞINLAMA
RADYOTERAPİ UYGULAMADA
AMAÇLAR

KÜRATİF
 PALYATİF veya
SEMPTOMATİK
RADYOTERAPİ
TEKNİKLERİ
 EKSTERNAL & TELE TERAPİ
 BRAKİTERAPİ
 İntersitisyel
 İntrakaviter/intraluminal
 Kontakt
 SİSTEMİK SELEKTİF RADYOTERAPİ
Organ koruyucu tedavi uygulanan
hastalarda 5-yıllık hastalıksız
sağkalım sonuçları
Evre
Baş-boyun tümörleri
Meme
Y.doku sarkomları
Kolon rektum
Vagina, vulva
Çocukluk çağı tüm.
I
85
90
88
90
87
90
II
75
70
75
75
70
80
III
60
60
65
50
70
100 yeni kanser vakası
Cilt ve
insitu serviks kanseri
(30)
Lokal ve operable kanserler
(48)
Cerrahi ve/veya radyoterapi
ile kür sağlananlar
(30)
İlerlemiş kanserler
(22)
Yineleyen hastalıklar
(18)
kemoterapi adayları
(40)
Kemoterapi ile muhtemel
tedavi edilebilenler
(5)
Kemoterapi ile kür sağlananlar
(2)
Souhami, Tobias 1986, Clinical Radiobiology
Kemoterapi ile kür sağlanamayanlar
(35)
Sağkalımı uzatılan hastalar
(10)
Radyasyon Onkolojisi AD
uygulanan özel tedaviler
 Tüm beden ışınlaması
 Tüm beden elektron tedavisi
 Stereotaktik radyocerrahi
Download