Kronik karaciğer hastalığı tedavisinde kapsamlı çözüm - e

advertisement
Diagnostik Özel Sayısı
Kronik karaciğer hastalığı
tedavisinde kapsamlı çözüm
Hastaların tanı ve takibinde in vivo ve in vitro gereçler
Özet
Tespitten sürekli bakıma
Farklı hastalıklara özgü durumların
tedavisindeki pek çok çözümün mucidi
olan Siemens, kronik karaciğer
hastalarının takibinde yardımcı olan in
vivo ve in vitro çözümler sağlıyor. Son
derece önemli klinik bilgileri etkin ve
hızlı bir biçimde vermek üzere
tasarlanmış bu çözümler hastalara
daha hızlı tanı konmasına ve tedavinin
etkinliğinin daha iyi izlenmesine
olanak tanıyor.
Karaciğer hastalığı geniş bir hepatik
disfonksiyon çeşitliliğine sahiptir. Bu
hastalıktan şüphelenildiğinde, tedavi
stratejilerini geliştirmenin, bu
stratejileri izlemenin ve sonrasında
uzun vadeli takip ve bakım
sağlamanın anahtarı doğru tanıdır.
Bu açıdan rutin biyokimya testleri,
hepatit seroloji testleri, viral yük
testi, genotipleme ve ultrasonla
görüntüleme gibi in vivo ve in vitro
çözümler gerekiyor.
Farklı modaliteleri kapsayan bu
çözümler, karaciğer hastalarının tanı
ve tedavisi için kritik önem taşıyan test
ve teknolojilere erişim sağlıyor. Bu
şekilde hasta bakımını en iyi şekilde
yapmayı sağlayacak birden fazla
seçenek, birden fazla çözüm
sunuluyor.
Siemens kronik karaciğer hastalarını
tedavi etmek için bugün ihtiyaç
duyulan gereçlerin yanı sıra karaciğer
fibrozunun değerlendirilmesine
yarayan noninvazif çoklu modalite
gereçleri gibi değişen ihtiyaçları da
karşılayacak çözümler geliştiriyor.
Siemens Sağlık Diagnostik’in,
hastalığın tanısına yönelik yaklaşımda
genel biyokimya, spesifik protein
6 İnovasyon | Mayıs 2015 | www.siemens.com.tr/inovasyon
testleri, immünoassay’ler ve
moleküler teknolojileri içine alan, son
derece kapsamlı 900 testi içeren
uygulama portföyü, kanıtlanmış bir
uzmanlık sunuyor.
• Karaciğer sağlığı stratejilerinin
tespit, değerlendirme ve izlenmesi
noktasında kalite testleri
• Klinik güveni artırmak üzere
bilgilerin yönlendirilmesiyle
hastanın eksiksiz genel sağlık
tablosunun sunulması
• ADVIA® Biyokimya sistemleri, ADVIA
Centaur® İmmunoassay sistemleri,
Dimension® entegre biyokimya
sistemleri, BN™ sistemleri ve
VERSANT® sistemleri gibi Siemens
yenilikçi laboratuvar çözümleri
üzerinde optimal performans için
tasarlanmış kan testleri
• Etkinlik, güvenilirlik ve doğruluk
üzerinde kalite odağı
Download