sıemens sağlık, emniyet ve çevre politikası

advertisement
EHS
SEÇ POLİTİKASI
SIEMENS SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI
Sosyal sorumluluklarının farkında, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olarak;
Siemens AG genel kurallarına, Sağlık, Emniyet ve Çevre prensip ve programlarına,
ulusal / uluslararası mevzuata ve diğer ilgili anlaşmalara uygun faaliyetlerde bulunmayı,
Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan performansını,
motivasyonunu artırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
önlemeyi,
Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerimizde emniyetli ve çevreye duyarlı bir
şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamayı,
Kazaya veya çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden
belirleyerek, risklere karşı gerekli önlemleri almayı,
Ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak
çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaracak şekilde planlamayı, uygulamayı,
geliştirmeyi ve gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşmayı,
Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak, ürünün tasarımından başlayarak,
yaşam ömrünün sonuna kadar ve sonrasında, çevre kirliliğini azaltmayı, enerji ve doğal
kaynakları verimli kullanmayı,
Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde
iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli
iyileştirilmesini sağlamayı,
Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak
belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.
HÜSEYİN GELİS
Genel Müdür,
CU-EHS-DG-0001
Firmaya Özel
Tarih: 12.12.2016
Revizyon: 1
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards