Verilerin entegrasyonu yarının ameliyathanesini nasıl dönüştürecek?

advertisement
249_250_251_252_253_254_255_256_CP_11
Dijital dönüşüm
l
10/28/14
6:22 PM
Page 6
Verilerin entegrasyonu
Bir gece sokak lambaları, yol işaretleri, size
yardımcı olabilecek insanlar ya da arabanızda ön cam bile olmaksızın randevunuza kendi aracınızla gittiğinizi bir hayal edin. Elinizdeki tek destek direksiyonun yanındaki iki
ekrandan geliyor olsun: Biri sokak haritasını
gösteriyor; diğeri de o an nerede olduğunuzu. Şayet bu görüntüler üst üste çakışacak şekilde birleştirilebilseydi hayat çok daha kolay olmaz mıydı? İşte bu aslında kardiyologların uzaktan kontrollü bir sondayla kalbe bir
stent veya kapakçık takılması gibi müdahale
yöntemlerini uygularken yüzleştikleri meydan okumaya çok benzer.
Bu gibi prosedürler sırasında yakınlardaki bir ekran vasküler anatominin yüksek çözünürlüklü ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüsünü gösterirken, müdahale odasında üretilmiş ayrı bir X-ışını florosokopi görüntüsü ise sonda ucunun gerçek
zamanlı konumunu ekrana yansıtır.
New Jersey Princeton’daki Siemens Kurumsal Teknolojiler’in Görüntü Görselleştirme Laboratuvarı Başkanı Daphne Yu, “Cerrahlar bu görüntüleri kendi zihinlerinde çakıştırmakta ustalaşmıştır. Oysa biz ileri gör-
Öğrenen yazılımlar ameliyat öncesi
BT ve MR taramalarındaki organları
tanımlayıp ayrıştırarak onların OR’de üretilen
gerçek zamanlı görüntülerle birleştirilmelerini
mümkün kılıyor. Bu veri setleri hep birlikte geniş bir kalp
prosedürleri yelpazesi için bir yön tayin edebilecek bir kapsam
sunuyor. Araştırmacılar bu gerçek zamanlı görüntüleri kesintisiz bir
şekilde kablosuz bir tablet bilgisayara nasıl aktaracaklarını öğreniyor.
Verilerin entegrasyonu
yarının ameliyathanesini
nasıl dönüştürecek?
selleştirme teknikleri kullanarak bu resimleri onlar için üst üste çakıştırabiliriz” diyor.
Ancak büyük resim bundan çok daha
kapsamlı. Aslında Yu ile onun Kurumsal Teknolojiler ve Siemens’in geniş sağlık hizmetleri sektöründe çalışan meslektaşlarının akıllarındaki, tüm yöntemlerin ergonomik olarak entegre edildiği yarınların ameliyat ve
müdahale odaları vizyonundan başka bir şey
değil. Bu gibi yöntemler arasında örneğin endoskopik görüntüler, ultrason, gerçek zamanlı BT, floroskopi, elektrofizyoloji (düzensiz kalp atışlarından sorumlu kalp dokularının etkisizleştirilmesinde kullanılan) ve
hepsinden önemlisi ameliyat öncesi 3D BT veya manyetik rezonans (MR) görüntü setleri
6
Gelecek&Trendler
l
Kasım 2014
sayılabilir. Sonuncusu bilhassa çok önemlidir,
çünkü onlar önünde sonunda diğer tüm yöntemlerin içinde entegre edilecekleri yön tayin
edebilecek nitelikteki seyir görünümlerini
sağlayabilir.
Bir yol haritası şekilleniyor. Siemens Kurumsal Teknolojiler’deki araştırmacılar, yarınların entegre tedavi ortamı vizyonuyla yola çıkarak, herhangi bir organı herhangi bir
dijital tıbbi görüntüsünü -oklüzyonlardan
(üzerini kapatan karanlıklardan), çekim açısından, görüntüleme yönteminden veya patolojisinden bağımsız olarak tanımlayabilen
ve ayrıştırabilen (etrafındakileri temizleyerek) bir yazılım geliştirdiler.
Bu kapasiteye bir örnek de kalbi otomatikman bir 3D veya MR görüntü setinden ayrıştırabilen bir kalp modeli segmentasyonu
yazılımıdır. Ayrıştırılmış kalp modelleri canlı
florosokopi ile birlikte kullanıldıklarında örneğin kalp atışı düzensizliğine sebep olan dokuları etkisizleştirilmek için kalp yüzeyinde
kesip çıkarılacak alanların tam olarak belirlenmesinde de kullanılabilirler. Bundan başka Maryland Bethesda’daki ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde (NIH) Siemens Kurumsal
Teknolojiler ile Siemens Sağlık Hizmetleri Departmanı tarafından birlikte geliştirilen canlı görüntü-model birleştirme yazılımı, suni bir
kapakçığın bir domuzun kalbindeki hedefini bulması için ona rehberlik etmesi amacıy-
Download