Kronik kalp yetmezliği - e

advertisement
Genel Bakış
Yaşlanan nüfusla artan sağlık sorunu:
Kronik kalp yetmezliği
Günümüzde, gittikçe artan sağlık sorunlarından biri de kalp yetmezliğidir. Bu
sorunun sağlık ekonomisine de etkisinin
artmasıyla birlikte, erken ve daha etkili
teşhise olanak sağlayan yenilikçi teşhis
yöntemlerinin ve bunlara dayanan, değişik
patolojilere hedeflenmiş tedavi imkanlarının önemi artmakta.
Dr. Okan Ekinci
Siemens Healthcare,
Kardiyoloji Grubu Bşk.
Günümüzde, Avrupa’da yaklaşık 14 milyon
kişi kalp yetmezliğinden şikayetçi. Bu
sayının 2020 yılına kadar iki katından daha
fazla artarak 30 milyona ulaşacağı tahmin
ediliyor. Ciddi kalp yetersizliğinden dolayı
hastanede tedavi gören hastaların yüzde
40’ı ilk yıl içinde ölüyor. Bununla kalmayıp, sadece az sayıda hasta –yalnızca üçte
biri– ilk teşhisin konulmasının ardından
beş yıldan fazla bir süre yaşayabiliyor. Bu
endişe verici istatistiklere ilave olarak,
kronik konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi
de son derece (kanser tedavisinden bile)
pahalı. Mevcut sağlık sistemi bu tedavileri
ve masraflarını üstlense de, gitgide artan
Görüntüleme
tekniklerindeki son
gelişmeler ve yeni
laboratuvar teşhis
imkanları kalp yetmezliğini
erken teşhis etmek, tedavi
seyrini kontrol etmek için
veya başka bir deyişle daha
hızlı ve daha hassas şekilde
teşhis etmek için yeni
yöntemler sunuyor.
04 İnovasyon · Haziran 2011 · www.siemens.com.tr/inovasyon
hasta sayısı, önümüzdeki yıllarda hastalığın
erken teşhis ve tedavisinin daha da önemli
hale geleceğinin bir göstergesi. Erken teşhis ve tedavi, kalp kaslarına gelecek ikincil
hasarı ve hasta için yaşam kalitesindeki
kalıcı sınırlandırmaları önlemenin tek yolu.
Görüntüleme tekniklerindeki son gelişmeler ve yeni laboratuvar teşhis imkanları kalp
yetmezliğini erken teşhis etmek, tedavi
seyrini kontrol etmek için veya başka bir
deyişle daha hızlı ve daha hassas şekilde
teşhis etmek için yeni yöntemler sunuyor.
2D’den 3D’ye: Ekokardiyografi
Ekokardiyografi, kardiyolojideki en maliyetli etkin görüntüleme tekniğidir ve çoğu
vakada daha gelişmiş görüntüleme tekniklerinin “bekçi”sidir (“gatekeeper”). Buna
göre ekokardiyografinin diğer, daha pahalı
tetkiklerin yapılması için ön koşul olarak
bazı sonuçlar gösteriyor olması gereklidir.
Kardiyolojik teşhisin çok aşamalılığı olarak
da adlandırabileceğimiz bu yöntemle
öncelikle her muayenehanede bulunabi-
Download