III Hukuki, sosyolojik ve felsefi açıdan tanıma ihtiyaç duyan

advertisement
III
ÖZET
Hukuki, sosyolojik ve felsefi açıdan tanıma ihtiyaç duyan, günümüz fenomeni
“nefret suçları”nın dünyadaki görünümlerinden de faydalanarak Türkiye
ölçeğinde bir değerlendirme yapılması amacı güdülmektedir. Türk hukuk
sisteminde bu suçları önlemeye yönelik hangi yasal düzenlemelerin olduğu ve
olması gerektiği saptanacak, mağduriyet yaşama potansiyeli taşıyan toplumsal
gruplar, bu tip suçların kamu barışı açısından önemi ve diğer suçlardan neden
farklılık arz ettiği incelenecektir. Ayrıca nefret suçlarının ilişkili olduğu nefret
söylemi, ayrımcılık, insanlığa karşı suç gibi kavramlar da incelemeye tabi
tutulacak; kesiştikleri ve ayrıldıkları noktalar vurgulanacaktır. Nihayetinde
uluslararası standartlar göz önüne alınarak nasıl kapsamlı bir koruma
mekanizması geliştirilebileceğine dair tartışma yapılacaktır.
Download