PowerPoint Sunusu

advertisement
AKUT KORONER
SENDROMLAR
Prof. Dr. H. Yekta Gürlertop
Kardiyoloji A.D.
İntrakoroner Tromboz
• Plak rüptürü sonrası subtotal tıkanmaya yol açan trombüs (UAP/NSTYMI)
• Plak rüptürü sonrası Distal mikrovasküler trombo embolizasyon (NSTYMI)
• Plak rüptürü sonrası tıkayıcı Trombüs + kollateral dolaşım (UAP/NSTYMI)
• Plak rüptürü sonrası tıkayıcı Trombüs (STYMI)
• Plak erozyonundan kaynaklanan trombüs total/subtotal (STYMI - UAP/NSTYMI)
• Plak olmayan bir segmentteki erezyondan kaynaklanan trombüs total/subtotal (STYMI - UAP/NSTYMI)
Akut Koroner Sendrom
3
Killip Sınıflaması
I.
Kalp yetersizliği bulguları yok
II.
S3(+), Akciğer alanlarının % 50 sinde azında ral, taşikardi
III. Akciğer alanlarının % 50 sinde fazlasında ral, pulmoner ödem
IV. Kardiyojenik şok
4
AT
EKG de Miyokardiyal İskemi Kriterleri
• Ardışık en az iki derivasyonda 0,5 mm (0,05 mV) fazla Horizontal
yada downslope ST segment çökmesi
• Ardışık en az iki derivasyonda 2,0 mm (0,2 mV) fazla simetrik T
inversiyonları
5
AT
Kararsız AP Hastasının Yönetimi
6
AT
Kararsız AP Hastasının Yönetimi
7
AT
Çok Yüksek Riskli Hastalar
• Hemodinamik istikrarsızlık veya kardiyojenik Şok
• Tedaviye dirençli tekrarlayan veya dinmeyen eden angina
• Hayatı tehdit eden aritmi veya kardiyak arest
• Mekanik komplikasyon (Akut Mitral Yetersizliği)
• Akut sol kalp yetersizliği
• Tekrarlayan ST – T değişiklikleri (Özellikle ST yükselmesi)
8
AT
Yüksek Riskli Hastalar
• Kardiyak troponinler de değişiklik olanlar (Yükselme/Alçalma)
• Tekrarlayan ST – T değişiklikleri
• Grace skorunun 140 tan yüksek olması
9
AT
Orta Riskli Hastalar
• Diabetes Mellitus
• Böbrek Yetersizliği (eGFR<60 ml/dk/1,73 m2)
• Sol ventrikül EF < % 40 veya Kalp yetersizliği
• Erken Post MI Angina
• PKG hikayesi
• CABG hikayesi
• Grace Risk Skoru > 109 ve < 140
10
AT
Diğer Hastalar
• Transfer şart değildir
• Non invazif testler ile takip edilebilirler
11
AT
Hastane İçi Medikal Tedavi
PIHTI
MİYOKART İSKEMİSİ
Rüptür
PLAK
Statin
ACEİ
► TROMBOSİT + FİBRİN
Aspirin,
Klopidogrel
Prasugrel
Ticagrelor
Congralor
Tirofiban
Eptifibatid
Abciximab
Nitrat,
B-Bloker
KKB
UFH
DMAH
Fondaparinux
Bivaluridin
Rivoroxaban ?
12
AT
ACİL SERVİSTE
UYGULANACAK
TEDAVİ
13
PKG planlanan Hastaları
1.
Enterik Kaplı olmayan 300 mg ASA çiğnetilir.
2.
Antiagregan
–
–
3.
600 mg Klopidogrel (8 Adet)
180 mg Ticagrelor (2 Adet )
Antikoagülan
–
Enoxaparin 75 yaş ↓olanlarda 30 mg IV Bolus takiben 1mg/kg 2x1 SC (max 100 mg)
–
Enoxaparin 75 yaş ↑ olanlarda 0,75mg/kg 2x1 SC (max 100 mg)
–
70-100 Ünite/kg UFH (aPTT 60 - 80 msn olacak şekilde)
14
AT
PKG planlanan Hastalar
• 60 mg Prasugrel (6 Adet)

ANJİYOGRAFİ SONRASI

TIA ve inme hikayesi yok ise
PKG Planlanmayan Hastalar
1.
Enterik Kaplı olmayan 300 mg ASA çiğnetilir.
2.
Antiagregan
3.
–
300 mg Klopidogrel (4 Adet)
–
180 mg Tikagrelor ( 2adet)
Antikoagülan
–
Enoxaparin 75 yaş ↓olanlarda 30 mg IV Bolus takiben 1mg/kg 2x1 SC
(max 100 mg)
–
Enoxaparin 75 yaş ↑ olanlarda 0,75mg/kg 2x1 SC (max 100 mg)
–
Fondaparinux 2,5 mg IV, sonrası 2,5 mg 2x1 SC
–
70-100 Ünite/kg UFH (aPTT 60 - 80 msn olacak şekilde)
16
AT
Download