Hücre (Şarkı)

advertisement
HÜCRE
Hücre, küçük bir birim canlıda,
Zar, sitoplazma ve çekirdek var yapıda,
Bunlardan bir hücre oluşur.
Hücreler birleşir en son canlı oluşur.
Sınıfımızı hücreye benzetelim,
Oyun ve eğlence ile öğrenelim.
Duvarlarımız zar olsun, esnetelim,
Sitoplazma sınıfımızın içi, haydi yüzelim.
Öğretmen, çekirdek olsun, üzmeyelim,
Her şeyi onunla yapacağımızı bilelim.
O, olmazsa olmazdı hücre,
O, çalışıyor sizden aldığı güçle.
Hücre zarından başlayalım, yavaş yavaş,
O canlı, esnek, saydam. Dur! Yavaş!
Geçemezsin der zararlı olan maddeye,
Sahiptir seçici geçirgen özelliğe.
Yapısında protein, yağ ve karbonhidrat var.
Maddeyi geçiren gözenek var.
Hücre zarının kapı ve penceresidir gözenekler,
Hücre zarı bunlarla hayat bulur, arkadaşlar.
Sitoplazma sıvı ve organel birleşimi,
Zar ile çekirdek arasıdır yerleşimi,
Sıvı yumurta akı gibi kaygan,
Yarı katı, yarı sıvı -kolloit diye adlandırılanSıvı kısmında neler bulursun neler!
Besin maddeleri ve vitaminler,
İyonlar, asitler, su ve enzimler,
Bunları öğrenin, yapmayın ezber.
Organeller küçücük fabrika gibi,
Sınıfımızdaki öğrencilerin misali,
Her birinin vardır önemli bir görevi,
Yaparlar aksatmadan her birini.
Mitokondri enerji santralidir hücrenin,
Çoğunluğu buradan sağlanır harcanan enerjinin,
Besinleri yakmasıyla açığa çıkar, oksijenin,
Buna oksijenli solunum denir, iyi bilin.
Kofullar su ve atık madde taşır hücrede,
Büyük ve az sayıdadır kofullar, bitkide,
Küçük ve çok sayıdadır hayvandaki hücrede,
Bitki yaşlandıkça kofullar büyür git gide.
Kloroplast, yeşil tanecikli klorofil içerir,
Su ve karbondioksit burada renklenir,
Güneş enerjisi yardımıyla besin üretir.
Lezzetler üreten küçük bir fabrika gibidir.
İşte anlatılan hücrenin zarı ve sitoplâzması,
Hayatınıza örnek olsun organellerin çalışması
Düşünün küçücük fabrikalardaki performansı.
Download