HÜCRE

advertisement
HÜCRE VE HÜCRE ORGANELLERİ
Hücre
Canlıların en küçük yapı ve görev
birimidir.
•
Genellikle gözle görülemeyecek kadar
küçük olup, mikroskopla incelenirler.
a. Bazı canlılar tek hücreden,
b. Bazıları da çok sayıda hücrenin
birleşmesinden meydana gelmiştir.
•
Çok hücrelilerde hücreler arasında iş
bölümü vardır.
•
HÜCRE
Hücre zarı
Sitoplazma
Çekirdek
I.
HÜCRE ZARI
Yapısı :
•
Protein,yağ ve çok az miktarda
karbonhidrattan yapılmıştır.
•
Karbonhidratlar protein veya
yağlarla birleşerek hücre zarında
bulunurlar.
Özellikleri
•
•
•
•
•
Canlıdırlar
Saydamdır
Esnektir
Seçici geçirgendir
Akışkan bir yapıya sahiptir
Görevleri
•
•
•
Madde alışverişini sağlar.
Hücreyi dağılmaktan korur.
Hücreye belirli bir şekil verir.
II.
•
•
•
SiTOPLAZMA
Hücre zarı ile çekirdek arasını
dolduran yumurta akı kıvamındaki
sıvıdır.
Sitoplazma daima hareket
halindedir.
İçerisinde bol miktarda su,
inorganik maddeler, organik
maddeler ve hücre organelleri
vardır.
HÜCRE ORGANELLERİ
a) Mitokondri
•
Bakteriler hariç bütün hücrelerde
bulunurlar.
•
Oksijenli solunumun yapıldığı
yerdir.
•
ATP üretim merkezidir.
Plastidler
•
•
Yalnızca bitkilerde bulunur.
Kendi aralarında üç gruba ayrılırlar.
PLASTİDLER
Kloroplast
Kromoplast
Lökoplast
1. Kloroplast :
•
•
•
•
•
•
Bitkiye yeşil rengi verir.
İçerisinde klorofil bulunur.
Yapraklarda bol miktarda bulunur.
Fotosentez ile besin üretmektir.
Fotosentez için gerekli enerji
kloroplastta üretilir.
Fotosentez solunum tersidir.
2. Kromoplast :
•
Bitkilere sarı, kırmızı, turuncu rengi
verir.
3. Lökoplast :
•
•
•
Renksizdir.
Bitkide, kök ve gövde de bulunur.
Nişasta depo eder.
Endoplazmik Retikulum
•
•
•
Kanal sistemidir.
Çekirdek ile hücre zarı arasında
madde iletimini sağlar.
Besin depo eder.
Golgi Aygıtı
•
•
•
Salgının üretildiği
salgılandığı
yerdir.
Çekirdeğe yakın
olarak bulunur.
Salgı dokularında
bol miktarda
bulunur.
Ribozom
•
•
•
Görevi protein sentezlemektir.
Her canlı hücrede mutlaka bulunur.
Protein ve RNA dan oluşmuştur.
Lizozom
•
•
Hücre içindeki
büyük moleküllü
besinleri parçalar.
Hücre içi sindirim
yapar.
Sentrozom
•
•
Sadece hayvan hücrelerinde
bulunur.
Hücre bölünmesinde görev yapar.
Koful
•
•
•
Sindirim ve boşaltımda görev yapar.
Bitki hücresinde kofullar büyük
sayıca azdır.
Hayvan hücrelerinde kofullar küçük
ve sayıca azdır.
III. ÇEKİRDEK
Üç kısımda incelenir;
1. Çekirdek zarı
2. Çekirdek sitoplazması
3. Çekirdekçik
1- Çekirdek zarı
•
•
İki katlıdır.
Madde giriş çıkışını sağlayan
delikleri bulunur.
2- Çekirdek sitoplazması :
•
•
Çekirdeğin içini dolduran sıvıdır.
İçerisinde kromatin iplik
bulundurur.
3- Çekirdekçik
•
•
Çekirdek sıvısındaki koyu renkli
yapılardır.
RNA sentezi yapar.
Çekirdeğin görevleri
•
•
•
•
Yönetim merkezidir.
Protein sentezini yönetir.
Çoğalmayı sağlar.
Karakterlerin aktarılmasını sağlar.
Download