PowerPoint Sunusu

advertisement
20
İNSAN FİZYOLOJİSİ
SİNİR SİSTEMİ-4
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ-1
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ
İnsanda sinir sistemi merkezi sinir
sistemi (MSS) ve çevresel sinir sistemi
(ÇSS) olmak üzere ikiye ayrılır.
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ
UÇ BEYİN
EPİTALAMUS
ARA BEYİN
TALAMUS
BEYİNCİK
HİPOTALAMUS
İNSANDA SİNİR SİSTEMİ
ÖN BEYİN
MERKEZİ SİNİR
SİSTEMİ
ÇEVRESEL SİNİR
SİSTEMİ
BEYİN
OMURİLİK
SOMATİK SİNİR
SİSTEMİ
OTONOM SİNİR
SİSTEM
ORTA BEYİN
ARKA BEYİN
SEMPATİK SİNİR
SİSTEMİ
PARASEMPATİK
SİNİR SİSTEMİ
PONS
OMURİLİK
SOĞANI
A) MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
 Beyin ve omurilikten oluşur.
 Hem dış hem iç ortamdan
gelen uyarıları değerlendirerek
uyarılara uygun cevap oluşturur.
 Merkezi sinir sisteminde ara
nöronlar ve motor nöronların
hücre gövdeleri bulunur.
1) BEYİN
İnsan vücudunun en
karmaşık organıdır.
Yaklaşık olarak 100 milyar
nörondan oluşmuştur.
Kafatası kemikleri ile korunur.
Yetişkin bir insanda 13001400 g
1) BEYİN
 Beyin; geçmiş deneyimler
(depolanmış bilgi) , şimdiki
ve gelecek olaylar hakkında
bilinçli deneyim oluşturabilen
tek organdır.
 Vücuttan gelen uyarıları
alır. Bunları değerlendirerek
uyarıya uygun cevap
oluşturur.
BEYİN ZARLARI
Beyin bağ dokudan oluşmuş 3 zarla korunur. Kafatası
altında bulunan bu zarlara MENİNGES denir.
Sert Zar: Beyinin en dışında bulunan zardır.
Beyni mekanik etkilerden, yaralanma ve
zedelenmelerden korur.
Örümceksi Zar: Sert zar ile ince zar arasında
bulunur.
Sert zar ile ince zarı birbirine bağlar.
İnce Zar: En içteki zardır.
Beynin tüm girinti ve çıkıntılarına girmiştir. Yapısında
bol miktarda kan damarı vardır. Bu kan damarları
beynin beslenmesini sağlar.
BOS (BEYİN-OMURİLİK SIVISI)
Örümceksi zar ile ince zar arasında bulunur.
Kan basıncının etkisi ile kılcal damarlardan
çıkmıştır.
Görevleri;
Beyin ile omuriliği darbe ve sarsıntılara karşı korur.
Beyin ve omurilikte metabolizma sonucu oluşmuş
atık maddelerin kana geçmesini sağlar.
Beyin ve omuriliğin beslenmesi için gerekli
maddeleri kandan alarak süzer.
Merkezi sinir sisteminin iyon dengesinin
sağlanmasında rol oynar.
BEYİN KARINCIKLARI
Her yarım küre içinde boşluk vardır.
Birinci ve ikinci karıncık denilen bu
boşluklar bir kanal ile üçüncü
karıncığa bağlanır.
 Üçüncü karıncık da bir kanal ile
omuriliği hizasındaki dördüncü
karıncığa bağlanır.
Bu karıncıklar omuriliğin devamı
şeklindedir.
Download