ad-soyad aldığı not

advertisement
ALDIĞI NOT
AD-SOYAD
SINIF-NO
:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALİ KARAATA ANADOLU LİSESİ
TARİH 9 DERSİ
I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
AAAAAAAAA
S.1 )Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğa doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız (10 Puan) ?
Tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında arkeoloji Tarihe yardımcı olur.
“Mezopotamya Tarihi “ zamana göre bir sınıflandırmadır (Tasnif)
Tarihi bilgi veren her türlü malzemeye “Kaynak “ denir.
Kitabeleri inceleyen bilim dalına “Epigrafya “ denir.
Tarihte Türklerin ilk kullandığı takvim Hicri Takvimdir.
Anadolu ya ilk yazıyı aynı zamanda yazıyı da icad eden Sümerli Tüccarlar getirdi.
İlk alfabeyi Asurlar kullanmıştır.
Sümerliler şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir.
Tarihte ilk düzenli ordu ve imparatorluğu Akadlar kurmuştur.
Mezopotamya mimarisinde taş kullanıldığı için bu uygarlıklardan günümüze çok sayıda mimari kalıntı
ulaşmıştır.
S. 2 )Aşağıda verilen gelişmelerin hangilerinin Tarihi olay hangilerinin Tarihi olgu olduğunu (X) işareti ile
belirtiniz? (10 Puan)
sıra Gelişmeler
Tarihi Olay
Tarihi Olgu
1
Fransız İhtilali
2
Anadolu’nun Türkleşmesi
3
İstanbul’un Fethi
4
Türk Kültürünün yayılması
5
Coğrafi keşifler
S.3)Aşağıdaki eserlerin aydınlatılmasında hangi yardımcı bilimlerden yararlanıldığını belirtiniz ? (10 Puan).
Sıra
1
2
3
4
5
Tarihe Yardımcı Bilimler
Eserler
Selçuklu Parası
Kadeş Antlaşmasının metinleri
Fenike alfabesi
Sümer gelenekleri
Orhun Kitabeleri
S.4)Aşağıdaki tabloda verilen tarihi olayların sınıflandırılmalarının Zamana , Mekana ve Konuya göre nasıl yapılacağını
(X) işaretiyle belirleyiniz ? (10 Puan)
sıra
1
2
3
4
5
Tarihin Tasnifi
Avrupa Tarihi
Sanat tarihi
XVI. yy. Osmanlı Tarihi
Dinler Tarihi
Türkiye Tarihi
Zamana Göre
Mekana Göre
S.5) İlkçağ Mezopotamya Uygarlıklarından Babilliler hakkında bilgi veriniz ? (10 Puan)
S.6) Türkler’in kullandığı takvimlerden 5’ini yazarak Hicri takvimi açıklayınız ?(5 Puan )
Konuya Göre
S7.) Hikayeci tarih yazıcılığı hakkında bilgi veriniz ? (5 Puan )
S.8) Tarih biliminin yöntemini maddeler halinde yazarak,bunlardan Tasnifi açıklayınız? (10 Puan )
S.9 ) Paleolitik dönem hakkında bilgi vererek Türkiye de bu dönem kalıntılarının bulunduğu yerleri yazınız? (10
Puan )
S.10)İnsanların tükettiklerinden fazlasını üretmeye başlamaları öncelikle aşağıdakilerden hangisinin ortaya
çıkmasına neden olmuştur? ( 5 Puan )
A) Ateşin kullanılmasına
B) Yerleşik hayata geçilmesine
C) Tarım hayatının başlamasına
D) Kültürel etkileşimin artmasına
E) Ticari faaliyetlerin başlamasına
S.11) “Site” adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan, “ENSİ” veya “PATESİ” denilen Rahip-Krallar
tarafından yönetilen ve en önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş olan uygarlık hangisidir? (5 Puan )
A)Asurlular
B) Elamlar
C) Sümerler
D)Babilliler
E) İbraniler
S.12) Yerleşik hayata geçilmesi , üretimin başlaması ,hayvanların evcilleştirilmesi hangi çağda ortaya çıkmıştır ?
( 5 Puan )
A)Mezolitik Çağ
B)Tunç Çağı
C)Paleolitik Çağ
D)Neolitik Çağ
E) Kalkolitik Çağ
S.13) I. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılması
II. Köy Kültürünün ortaya çıkması
III. Taştan araç ve gereçlerin yapılması
Tarih öncesi devirlerde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri , yerleşik yaşam biçiminin görüldüğüne
kanıt olarak gösterilebilir ? (5 Puan )
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E)I ,II ve III
Not. Her sorunun puan olarak karşılığı yanındadır . Başarılar..
Mehmet YILMAZ
Tarih Öğrt.
Download