yayın örnekleri yayın örnekleri

advertisement
NE
KL
ER
İ
ÖR
SİNDİRİM SİSTEMİ
YA
YI
N
7. Sınıf FEN BİLİMLERİ
TEST 1
1. Besinlerin, sindirim sisteminde görevli yapı ve
organlardan geçiş sırası aşağıdakilerden hangi-
3.
Açıklama
sinde doğru verilmiştir?
Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı
organdır.
a. Mide
2.
Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
b. Ağız
3.
Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
c. İnce bağırsak
A) Ağız Æ Gırtlak Æ Yemek borusu Æ İnce bağırsak Æ Kalın bağırsak Æ Mide Æ Anüs
B) Ağız Æ Yutak Æ Yemek borusu Æ Mide Æ İnce bağırsak Æ Kalın bağırsak Æ Anüs
C) Yutak Æ Ağız Æ Mide Æ Kalın bağırsak Æ
Anüs Æ İnce bağırsak
D) Ağız Æ Mide Æ Yemek borusu Æ İnce bağırsak Æ
Anüs
Yukarıdaki açıklamaların ilgili olduğu organlarla
doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?
A) 1- a
B) 1 - b
C) 1 - b
D) 1 - c
2-b
2-c
2-a
2-a
3-c
3-a
3-c
3-b
KL
ER
İ
K
4. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerin-
Mide
ýQFHEDÿ×UVDN
Sindirim
RUJDQ×
den biri değildir?
ÖR
Yukarıda bir K besin maddesinin sindirim organlarında uğradığı değişim grafiği verilmiştir.
YI
B)
A)
N
Buna göre, bu besin maddesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Yumurta
C)
Makarna
D)
A) Sindirim enzimi salgılamak
NE
$ÿ×]
YA
2.
Organ
1.
B) Safra salgısı üretmek
C) Yağların fiziksel sindirimine yardımcı olmak
D) Karbonhidrat ve proteinlerin fazlasını depo etmek
5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığımızı korumaya yönelik önlemler arasında yer
almaz?
A) Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmak
B) Çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketmek
C) Lokmaları iyice çiğnemek ve yavaş yemek yemek
Tereyağı
Köfte
D) Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durmak
haşlanmış yumurta, peynir ve reçel yiyor. Yediği
bu besin maddelerinin hangi sindirim organında
kimyasal sindirime uğradığını göstermek istiyor.
Buna göre, öğrencinin kahvaltıda yediği besin
maddelerinin kimyasal sindirimi ile ilgili hangi
tablo doğru olur?
A)
Besin maddesi
Sindirim organı
Ağız, ince bağırsak
Haşlanmış yumurta
Ağız, mide
Peynir
İnce bağırsak
Reçel
Ağız, mide
Besin maddesi
N
B)
Sindirim organı
Ağız, mide
Haşlanmış yumurta
İnce bağırsak
Peynir
Ağız, mide
Reçel
Mide, ince bağırsak
YA
YI
Ekmek
Mide, ince bağırsak
Haşlanmış yumurta
Mide
Peynir
Ağız, mide
Reçel
Mide, kalın bağırsak
Buna göre, Sema'nın deney sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. kaptaki etler kimyasal sindirime uğramaz.
B) II. kaptaki sindirim hızı I. kaptakine göre daha
fazladır.
miştir.
Vitamin
Haşlanmış yumurta
Mide, ince bağırsak
Peynir
Mide, ince bağırsak
Reçel
Ağız, ince bağırsak
Görevi
A vitamini
Göz sağlığında etkilidir.
II
B vitamini
Protein, yağ ve karbonhidratların vücutta kullanımında etkilidir.
İ
I
NE
KL
ER
Ağız, ince bağırsak
II. kap
30°C
9. Aşağıdaki tabloda vitaminler ve görevleri eşleştiril-
Sindirim organı
Ekmek
Küçük
HWSDUoDODU×
Sema yukarıdaki düzeneklerden I. kaba 25°C
sıcaklıkta tüm et parçalarını, protein parçalayan
enzim ve suyu; II. kaba 30°C sıcaklıkta küçük et
parçaları, protein parçalayan enzim ve suyu koyuyor. Her iki kapta da 2 saat sonra meydana gelen
değişimleri deney sonucu olarak not ediyor.
D)
Besin maddesi
Tüm
HWSDUoDODU×
D) Mide öz suyunda proteinlerin fiziksel sindirimini
sağlayan maddeler bulunur.
Sindirim organı
Ekmek
Mide
öz suyu
C) II. kapta etlerin küçük parçalara ayrılmasının
sindirimin hızına bir etkisi olmamıştır.
C)
Besin maddesi
Mide
öz suyu
I. kap
25°C
ÖR
Ekmek
8.
NE
KL
ER
İ
6. Bir öğrenci sabah kahvaltısında 1 dilim ekmek,
III
E vitamini
Kemik ve diş gelişimi için
gereklidir.
IV
K vitamini
Yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasını sağlar.
ÖR
Buna göre, hangi satırda hata yapılmıştır?
B) II
C) III
D) IV
YI
N
A) I
YA
7. Sindirime yardımcı organlarla ilgili afiş hazır-
layan Erdem aşağıdakilerden hangisini sınıf
panosuna asabilir?
A)
B)
10. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarındandır?
A) Sinüzit
B) Reflü
C) Zatürre
D) Migren
11. Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal sindirimi
C)
D)
sağlayan enzimler bulunmaz?
A) Safra salgısı
B) Pankreas öz suyu
C) Mide öz suyu
D) Tükürük sıvısı
NE
KL
ER
İ
ÖR
7. Sınıf FEN BİLİMLERİ
BOŞALTIM SİSTEMİ
N
1. Aşağıdakilerden hangisi atık maddeleri vücuduA)
I
YA
B)
4.
YI
muzdan uzaklaştıran organlardan biri değildir?
TEST 2
II
C)
D)
III
Yukarıda verilen şekilde I, II ve III ile numaralandırılmış yapılar hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?
I
İdrar kanalı
Böbrek
İdrar kesesi
B)
Böbrek
İdrar kanalı
İdrar kesesi
C)
İdrar kesesi
İdrar kanalı
Böbrek
Böbrek
İdrar kesesi
İdrar kanalı
III. Deri – Terleme
IV. İnce bağırsak – Dışkı
Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?
C) III
NE
D) IV
N
B) II
YA
YI
A) I
5. Dokularda proteinlerin yıkımı sonucu oluşan ve
vücudumuza çok zararlı olan amonyağın daha
az zararlı üreye dönüştürülmesini sağlayan
organ aşağıdakilerden hangisidir?
ÖR
Yukarıda boşaltım organlarının atık maddeleri
vücut dışına hangi yollarla attıkları eşleştirilmiştir.
İ
A)
D)
II. Akciğerler – Solunum
A) Akciğer
B) Deri
C) Karaciğer
D) Böbrek
6. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalıklarından biri değildir?
3. Kanın böbreklerden süzülmesini sağlayan yapı
III
KL
ER
2. I. Böbrekler – İdrar
II
A) Bronşit
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Böbrek yetmezliği
A) İdrar kesesi
B) Üretra
C) İdrar yolu iltihabı
C) Nefron
D) Üreter
D) Böbrek taşı
7. "Böbrekler yeterince çalışmadığında; idrarla dışarı
11. I. Mide – İnce bağırsak – Kalın bağırsak – Anüs
II. Akciğer – Karaciğer – Böbrek – Deri – Kalın
bağırsak
ÖR
NE
KL
ER
İ
atılması gereken zararlı maddeler dışarı atılamaz
ve kanda birikir. ................... işlemi ile kandaki
zararlı maddeler süzülerek kanın temizlenmesi
sağlanır."
III. Böbrek – Kalp – Karaciğer – Akciğer
Yukarıda verilenlerin hangilerinde boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlar bir aradadır?
Yukarıda verilen açıklamanın doğru şekilde
tamamlanması için boş bırakılan yere seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?
B) Diyaliz
C) Tomografi
D) Anjiyo
den hangisinin bulunmaması gerekir?
B) Tuz
C) Üre
D) Şeker
C) Yalnız III
D) I, II ve III
Akciğer Æ Su ve karbondioksidin fazlasını uzaklaştırır.
8. Sağlıklı bir insanın idrar tahlilinde aşağıdakilerA) Su
B) Yalnız II
12. Karaciğer Æ Amonyağı üreye çevirir.
YA
YI
N
A) Endoskopi
A) Yalnız I
Böbrek Æ Kandaki zararlı zararsız tüm maddeleri
süzerek idrarı oluşturur.
Deri Æ Karbondioksit, su ve tuzun fazlasının terleme yolu ile atılmasını sağlar.
Yukarıda boşaltım sistemine ait yapı ve organların görevlerinden hangileri yanlış verilmiştir?
A) Karaciğer – Deri
9.
B) Akciğer – Böbrek
C) Karaciğer – Böbrek – Deri
<HWHULQFHVXLoLOPHOLGLU
D) Böbrek – Deri
$ü×U×WX]OXYHEDKDUDWO×J×GDODU
WNHWLOPHOLGLU
KL
ER
İ
(UGDO
13.
'LüoUNOHULWHGDYLHWWLULOPHOLGLU
ÖR
%XUDN
%|EUHNWDü×YFXGDDO×QDQID]ODNDOVL\XP
YH'YLWDPLQL\HWHUVL]V×Y×DO×P×JLEL
HWNHQOHUOHROXüXU
NE
0HOLNH
YI
N
Yukarıda bazı öğrenciler boşaltım sistemi sağlığını
korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında açıklamalar yapmıştır.
YA
Buna göre, hangi öğrencilerin ifadesi doğrudur?
A) Yalnız Melike
B) Erdal ve Melike
C) Melike ve Burak
D) Erdal ve Burak
%|EUHNLOWLKDE×
\NVHNWDQVL\RQYH
GL\DEHWJLEL
KDVWDO×NODUE|EUHN
\HWPH]OLÿLQHQHGHQ
RODELOLU
'
o×N×ü
10. Boşaltım sistemini ve hastalıklarını inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nöroloji
B) Gastroenteroloji
C) Nefroloji
D) Üroloji
'
Y
%|EUHNVDÿO×ÿ×P×]
LoLQ\HWHULQFH
VXLoPHOL\L]
Y
o×N×ü
'
o×N×ü
Y
o×N×ü
Yukarıda verilen etkinlikte ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yönünde ilerlenecektir.
Buna göre, bu ifadeleri doğru şekilde değerlendiren biröğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
ÖR
NE
KL
ER
İ
7. Sınıf FEN BİLİMLERİ
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER I
1. I. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiri ile
4. Vücudumuzda solunum, dolaşım, boşaltım gibi
sistemlerin çalışmasını denetleyen merkezî
sinir sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?
N
uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.
TEST 3
YA
YI
II. Sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.
III. Sadece refleks olaylarını kontrol eder.
IV. İç organlarımızın çalışmasında rolü yoktur.
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik
D) Omurilik soğanı
Ela, fen bilimleri dersinde denetleyici ve düzenleyici
sistemin özelliklerini kartonlara yazacaktır.
Buna göre, Ela verilenlerden hangilerini kartona
yazmalıdır?
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
2. Aşağıdakilerden hangisi merkezî sinir sistemi
5. Beyinciği zedelenen bir kuş için;
I. Uçamaz.
organlarından değildir?
B) Omurilik
C) Beyincik
D) Hipofiz
II. Gideceği yönü belirleyemez.
KL
ER
A) Beyin
İ
A) I ve II
III. Kanat çırpamaz.
IV. Denge sağlayamaz.
NE
yargılarından hangileri yanlıştır?
ÖR
3. I. Limon görünce ağzın sulanması
II. Yüksek seste irkilme
A) I ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
YA
IV. Piyano çalma
YI
N
III. Diz kapağına vurulduğunda ayağın hareket
etmesi
Yukarıda verilen kalıtsal ve sonradan kazanılan
refleks davranışlarının doğru şekilde gruplandırılması hangi seçenekteki gibi olur?
Kalıtsal Refleks
Sonradan
Kazanılan Refleks
A)
I ve III
II ve IV
B)
II ve III
I ve IV
C)
I ve IV
II ve III
D)
I ve II
III ve IV
6. Felç olayının gerçekleşmesi durumunda hangi
merkezî sinir sistemi organı işlevini yapamaz
hâle gelir?
A) Beyin
B) Omurilik
C) Omurilik soğanı
D) Beyincik
7.
11. • Refleks merkezi olarak çalışır.
•
Hafıza ve düşünme merkezidir.
•
Vücudun dengesinde görev alır.
ÖR
NE
KL
ER
İ
I
Yukarıda verilen görevler ile seçeneklerdeki
sinir sistemi yapıları eşleştirilirse hangisinin
görevi verilmemiş olur?
II
III
B) II
C) III
C) Omurilik
D) Omurilik soğanı
N
?
Kendisi hakkında bilgiler veren sinir sistemi
yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
D) IV
8. Merkezî sinir sistemi ile organlarımız arasında
iletişimi sağlayan ve vücudumuzu bir ağ gibi
saran sistem aşağıdakilerden hangisidir?
‡ .DVKDUHNHWOHULQLQG]HQ
OLROPDV×Q×VDÿODU×P
‡ 9FXGXQGHQJHVLQLVDÿ
ODU×P
Yukarıda verilen görselde numaralarla gösterilen merkezî sinir sistemi yapılarından hangisi
zekâ ve hafıza ile ilgili davranışlarımızı yönetir?
A) I
B) Beyincik
12.
YA
YI
IV
A) Beyin
A) Beyin
B) Beyincik
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik
13.
'X\XRUJDQODU×P×]GDQJHOHQELOJLOHU
EH\LQFLNWDUDI×QGDQGHÿHUOHQGLULOLU
A) Nöron sistemi
D
B) Çevresel sinir sistemi
C) Refleks sistemi
Y
dHYUHVHOVLQLU
D) Mesaj sistemi
VLVWHPLPL]EWQ
6LQLUKFUHOHULQH
KFUHOHUHXODü×U
Q|URQDG×YHULOLU
D
9. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi hastalıkları arasında yer alır?
B) Menenjit
C) Zatürre
D) İshal
D
o×N×ü
Y
o×N×ü
Yukarıda verilen etkinlikte ifade doğru ise "D", yanlış ise "Y" yönünde ilerlenecektir.
Buna göre, ilk ifadeden başlayarak bütün etkinliği doğru şekilde tamamlayan bir kişi kaç
numaralı çıkışa ulaşır?
ÖR
NE
A) Difteri
o×N×ü
KL
ER
İ
o×N×ü
Y
10. Elimize iğne battığında derimizde bulunan sinirler
YI
N
aracılığıyla acı hissi algılanarak omuriliğe iletilir.
Omurilik de hemen ilgili kasları uyararak elin geri
çekilmesini sağlar.
YA
Yukarıda anlatılan olaya benzer bir örnek hangi
seçenekte verilmiştir?
A) Daha önce dinlediğimiz müzik parçasını tekrar
duyduğumuzda sözlerini mırıldanmamız
B) Gece olunca uyuma ihtiyacı hissetmemiz
C) Aniden karşımıza çıkan köpekten korkmamız
D) Acıkınca yemek yeme ihtiyacı hissetmemiz
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14. Aşağıda verilenlerden hangisi merkezî sinir sistemimizde bulunan omurilik ile ilgili yanlış bir
bilgidir?
A) Omurga içerisinde bulunur.
B) Refleks davranışlarımızı yönetir.
C) Beyin ile diğer organlar arasındaki bilgi iletiminde görev alır.
D) Vücut sıcaklığımızı ayarlar.
Download