zafer ilköğretim okulu

advertisement
AD,SOYAD
NU
………………………………..ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSİ
7.A SINIFI.1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
S.1)
S.6)
Aşağıdaki organlardan hangisinde hem
mekanik,hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
A)İnce bağırsak
B)Yutak
C)Mide
D)Kalın bağırsak
Boşaltım sisteminde meydana gelen rahatsızlıklar
arasında hangisi bulunmaz?
S.2)
S.7)
Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Beyin
Beyincik
Omurilik
Omurilik soğanı
S.3)
Kanı süzerek zararlı maddelerden arındıran
organımız hangisidir?
A)Akciğer
C)Böbrek
S.4)
B)Karaciğer
D)İnce bağırsak
1
Yandaki şekilde
Beyincik kaç numara ile
gösterilmiştir?
4
A) Böbrek yetmezliği
B) İltihaplanma
C) Taş oluşumu
D) Ülser oluşumu
Ağız→?→Yemek borusu→Mide→?→Kalın bağırsak
Yukarıda besinlerin sindirim sisteminde izlediği
yol verilmiştir.Buna göre boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yutak–İnce Bağırsak
B) Yutak–Anüs
C) Ağız–İnce Bağırsak
D) Soluk Borusu-Anüs
S.8)
Vücudun Refleks merkezi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Omurilik soğanı
B) Beyincik
C) Omurilik
D) Beyin
S.9)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2
3
S.5)
1
2
Bir bilim adamı kuşun beyinciğini çıkararak bir
araştırma yapmaktadır.Bu bilim adamı, kuşun hangi
davranışı gerçekleştiremediğini ispat etmek
istemektedir?
A) Besin yiyemediğini
B) Sesleri duyamadığını
C) Dengeli uçamadığını
D) Kalbinin atmadığını
S.10)
3
4
Yukarıdaki şekilde 2 numara ile gösterilen
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Böbrek
Üreter
İdrar kesesi
Üretra
Acı biber yiyen bir kişinin dilinde numaralı
kısımlardan hangisi daha yoğun uyarılır.
A)1
B)2
C)3
D) 4
S.11)
S.16) Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbreküstü
Aşağıdakilerden hangisi iç salgı
bezlerimizden değildir?
bezi tarafından salgılanır?
A)
B)
C)
D)
A) Adrenalin
B) Büyüme hormonu
C) Tiroksin
D) İnsülün
Hipofiz
Tiroit
Pankreas
Karaciğer
S.12)
S.17)
Hormonların genel özellikleriyle ilgili
hangileri doğrudur ?
I)
II)
Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim sisteminin
sağlığının korunması için yapılması gerekenler
arasında yer almaz?
Uzun süre etkilerini gösterirler.
Az miktarda salgılanırlar fakat etkileri
yüksektir.
Sinir sistemine göre daha hızlı etki
gösterirler
III)
A)I
B)I ve II
C) I ve III
A) Lokmaları iyice çiğnemek
B) Asitli ve katkı maddeli yiyecekler tüketmek
C) Çok soğuk ve çok sıcak besinler tüketmemek
D) Ağız ve diş sağlığına dikkat etmek
D) II ve III
S.13)
S.18)
Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsakta
bulunan ve besinlerin emilerek kana geçmesini
sağlayan yapıdır?
A)
B)
C)
D)
Duyu organları ve duyu almaçlarının yazıldığı
tabloda I,II,III ve IV ile numaralandırılan yerlere
aşağıda verilenlerden hangisi yazılamaz?
A) I= Retina
B) II=Kulak
C) III=Deri
D) IV=Tat tomurcukları
S.19)
Pankreas öz suyu aşağıdakilerden
hangisinin sindirimini gerçekleştirir?
A)
B)
C)
D)
S.14)
Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki
sistemlerin
düzenli
ve
birbiriyle
uyumlu
çalışmasını sağlar?
A) Dolaşım sistemi
B) Denetleyici ve düzenleyici sistem
C) Destek ve hareket sistemi
D) Boşaltım sistemi
S.15) I. Omurilik
Nefron
Villus
Pankreas
Hipofiz
Mineraller
Vitaminler
Yağlar
Proteinler,Yağlar,Karbonhidratlar
S.20)
II. Sinirler
IV. Kaslar
III. Beyin
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
merkezi sinir sistemi organlarındandır?
A) II ve IV
B) I ve III
C) I,II ve III
D) I,II,III ve IV
Yukarıdaki göz kusurlarından hangisi miyop bir
göze aittir?
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
6
7
8
9
10
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
NOT DAĞILIMI:HER SORU 5 PUANDIR
D
D
D
D
D
11
12
13
14
15
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
16
17
18
19
20
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
BAŞARILAR DİLERİM
………………………………
Download