KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
İŞL-547
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
ULUSLARARASI FİNANS
0
3+0
3
4
Seviyesi
Lisans Üstü
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Nevzat TETİK
Ders Veren
Yrd.Doç.Dr. Nevzat TETİK
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
IIBF-303
Dersin Amacı
Tüm dünyada finansal serbestleşmenin artması, sermaye hareketlerinin önemli boyutlara ulaşması
uluslararası finans ve yönetimini önemli hale getirmiştir. Bu ders ile öğrenciler uluslararası
faaliyetlerde risk yönetimi ve vadeli işlemler konularında sahasında uzman olacaklardır.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 Kürşat Yalçiner. (2012). Uluslararası Finansman. Türkiye. Detay Yayıncılık.
Kitap
2 Sudi Apak, Metin Uyar. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, Beta Yayınevi.
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler; Uluslararası Finans ile ilgili temel ve teknik kavramları öğrenirler,Uluslararası Finansın günümüzdeki
artan öneminin farkına varırlar, Uluslararası Finansın genel yapısı ve işleyişi hakıında bilgi sahibi olur, Risk
yönetiminini çerçevesini öğrenerek uygulama sahası bulur, Döviz kuru değişimlerinin nedenlerini sorhulayarak analiz
edebilirler,Forward, Futures, Opsiyon, SWAP işlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
3. Hafta
Döviz Kuru Sistemleri
6. Hafta
Döviz Vadeli İşlemleri
7. Hafta
Uluslararası Tahvil Piyasası
10. Hafta
Uluslararası İşletmeler
11. Hafta
Uluslararası İşletmelerde Sermaye Bütçelemesi
12. Hafta
Uluslararası İşletmelerde Nakit Yönetimi
13. Hafta
Uluslararası İşletmelerde Alacak Yönetimi
14. Hafta
Uluslararası İşletmelerde Stok Yönetimi
15. Hafta
Makale İncelemeleri
16. Hafta
Final Sınavı
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download