Sefa Esen - Marmara SPS

advertisement
Sefa Esen
Kurumsal Finansman Yönetmeni
EĞİTİM
• Lisans, İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, 1993
Meslek hayatına pratik ve teorik uygulamaların bütünleştirilmesi sürecinde, okul ve
çalışma hayatını tamamen paralel yürüterek, kariyerine profesyonel yöneticiliğin yanı sıra, uluslar
arası danışmanlık ve denetim şirketlerinde ve sorumlu şirket ortağı olarak meslek yaşamında
masanın diğer taraflarını da tanıma fırsatını yakaladı. 21 yıllık çalışma hayatında akademisyen, üst
düzey yönetici ve Ülkemizin sanayileşme sürecine katkıda bulunan sanayici ve işadamları ile
birlikte çalışma fırsatını bularak, kurumsal anlamda önemli tecrübelere ve birikime sahip oldu.
• Meslek hayatında “Olumlu iletişim ve Süreklilik “daima ön planda olmuştur. İş hayatında ve
çalışmalarında “Yaratıcılık ve Farklı “olmak” ilkesini daima ve değişmez hedef olarak
benimsedi. 4 yıl muhasebe uzmanı, 4 yıl mali işler yöneticiliği, 2 yıl danışmanlık ve denetim
şirketlerinde görev yaptı. Uluslar arası Muhasebe Standartları ve Türkiye deki Uygulamaları
hususunda çalışmalar yapmıştır. Firma Mali Risk Yönetimi Çalışmaları yaptı. Çalışması devam
eden Marka ve Kurumsal Kimlik Yaratma Nasıl Olur isimli ve Uluslar arası Mali Denetim Nasıl
Oluşur adlı çalışmaları yazım aşamasındadır. Ulusal ve uluslar arası firmalara yönetim
danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermektedir.
• 1998 yılından itibaren Kurumsal Finansman Direktörü, Eğitimci olarak aynı zamandı proje
yönetimi, firma analizi ve Geliştirme projeleri, kariyer danışmanlığı, geniş insan kaynakları
portföyüne sahip olup, meslek ve uzmanlaşmalarına katkıda bulunulmuştur.
• Türkiye genelinde çeşitli firma, işadamı ve sivil toplum örgütlerinde 150’nin üzerinde proje
yönetimi ve eğitim, seminer verilmiştir.
• Dergi ve gazetelerde, İç kontrol, Basel-II sürecinde izlenecek stratejiler, İşletmelerde Kurumsal
Kaynak Planlaması Yönetimi (ERP),
Verimlilik dönemi, İşletmelerde Kurumsal Kültür,
İşletmelerde Muhasebe Kültürü, stratejik finans yönetimi konularında yayınlanmış makale ve
yazılar bulunmaktadır.
EĞİTİM VERDİĞİ KONU BAŞLIKLARI
• Eğitim verdiğim uzmanlık alanları içerisinde;
• Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
• Basel II sürecine geçiş ve Kobilere etkisi
• Stratejik Maliyet Yönetimi
• Düşük Enflasyon dönemlerinde İşletme Stratejileri
• İşletmelerde Krizi Yönetmek
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Dış ticaret işlemleri ve Muhasebe Sistemi
• ERP süreç Yönetimi
• Bütçe oluşturma ve yönetme
• İşletmelerde İç denetim ve Raporlama Süreçleri
UZMANLIK ALANI
• Verimlilik Arttırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri
• Basel II sürecine geçiş ve Kobilere etkisi
• Stratejik Maliyet Yönetimi
• Düşük Enflasyon dönemlerinde İşletme Stratejileri
• İşletmelerde Krizi Yönetmek
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Dış ticaret işlemleri ve Muhasebe Sistemi
• ERP Süreç Yönetimi
• Bütçe oluşturma ve yönetme
• İşletmelerde İç denetim ve Raporlama Süreçleri
MARMARA SPS AŞ’ de danışman ve eğitmen olarak çalışmalarına devam etmektedir.
www.marmarasps.com.tr
Download