KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
ULS-546
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ЭЛ АРАЛЫК ЭКОЛОГИЯ САЯСАТЫ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI 0
2+0
2
3
Seviyesi
Lisans Üstü
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Doç.Dr. Yaşar SARI
Ders Veren
Doç.Dr. Yaşar SARI
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
-
Dersin Amacı
Her geçen gün artan ve çeşitlenen teknolojik gelişmeler beraberinde çözümü zor çevresel sorunları
da getirmektedir. Bu dersin amacı öğrencilerin uluslar arası çevre politikaları çalışmalarındaki
önemli kuramsal ve pratik konuları tarihsel bir perspektifle tartışmaktır. Çevre sorunlarını
uluslararası ilişkiler çerçevesine oturtmak, çevre politikalarında etkin aktörleri, kurumları, belirli
çevre sorunlarına yönelik güncel çözüm önerilerini ve etkin kurumların yaratılması çabalarını
eleştirel bir bakış açısıyla incelemek dersin amaçları arasındadır. Özellikle çevrenin bir bütünlük
içinde algılanması, çevrenin uluslararası niteliği, çevre boyutunda gelişmiş-gelişmemiş ülkeler
polemiği, uluslararası nüfus, enerji, doğal kaynakların kullanılması politikaları, çevre konusundaki
uluslar arası antlaşmalar, uluslar arası çevre hukuku, uluslar arası örgütler ve çevreci akımlar,
çevre sorunlarının uluslararası boyutlarının değerlendirilmesi, uluslararası çevre kuruluşlarının
yapılarının ve faaliyetlerinin incelenmesi gibi konular incelenecektir.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
Dersin Öğrenme Çıktıları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Download