ürün tasarımı ve üretim süreci seçimi

advertisement
ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ
ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIM SÜRECİ
Genel olarak, farklı ve yeni bir kavramı pazardaki müşteriye sunmak
için gerekli tüm faaliyetler ürün geliştirme sürecine dâhil olmaktadır.
Bu faaliyetler dizisi, yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışından işletme
durum analiz faaliyetlerine, pazarlama çalışmalarına, teknik tasarım
faaliyetlerine, üretim planlamasının hazırlanmasına ve ürün
tasarımının onaylanmasından, bu planların uyumlu işleyişine kadar
tüm faaliyetleri kapsamaktadır.
Modern bir süreç olan ürün geliştirmeye yaratıcılık, kavrayış, iletişim,
test etme ve ikna etme faaliyetleri de dâhildir.
Genel olarak, ürün geliştirme süreci üç aşamadan oluşmaktadır:
 Fırsatın Anlaşılması,
 Bir Kavram Geliştirilmesi,
 Kavramın Uygulanması.
Tasarım, ürün, çevre, bilgi ve işletme kimliği ile ilişkili temel tasarım
elemanlarının (performans, kalite, dayanıklılık, görünüm, maliyet)
yaratıcı kullanımı aracılığı ile müşteri memnuniyetini ve işletme
kârlılığını optimize etmeye (eniyileyen) çalışan bir süreçtir.
Tasarım kavramında dikkat çeken üç konu bulunmaktadır. Bunlar,
 Tasarımda somut çıktıların olması,
 Yaratıcı bir faaliyet olması,
 Bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olmasıdır.
İŞLETMELERDE ÜRÜN TASARIM KARARLARI
İşletmelerde ürün tasarım kararlarının çokluğu karmaşıklığının önemli
göstergelerindendir.
Ayrıca, genel olarak tasarım kararlarının işletmenin diğer
fonksiyonları ile bağlantılı olması, tasarım sürecinde tüm işletme
fonksiyonlarının doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilendiğinin bir
kanıtıdır.
Pazardan gelen bilgiler ışığında başlatılan tasarım süreci ürünün
fonksiyonelliği, estetiği, ergonomisi, kalitesi, teknolojisi, güvenilirliği,
paketleme şekli, üretim süreci, ulaştırılması, patenti ve sosyal ve çevre
kaygıları gibi birçok kararların verilmesini gerektirmektedir.
Tüm bu verilen kararlarda da işletmenin pazarlama
bölümünden muhasebe bölümüne, üretim bölümünden
insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonları dâhil olmaktadır.
Tasarım ile ilgili verilen kararlarda, sadece işletme
fonksiyonlarından değil işletme dışı kaynaklardan da
faydalanılmaktadır.
Bunlardan en önemlisi de tedarikçiler olmaktadır.
Tasarım süreci kararlarına tedarikçilerin de dâhil edilmesi
sürecin etkinliğine olumlu etkilerde bulunmaktadır.
ÜRÜN TASARIM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ.
Tasarımda ürün kalitesini yüksek ve maliyeti olası en düşük düzeyde
tutabilmek için çeşitli araç ve yöntemler kullanılmaktadır.
Bunların önemli olanlarından bazıları;
 Kalite Fonksiyon Yayılımı,
 Değer Analizi,
 Taguchi Yöntemi,
 Eş Zamanlı Mühendisliktir.
Bu yöntemlerin bazıları süreci hızlandırırken bazıları müşterileri çok
iyi analiz etmeye yönelik olmaktadır.
Bununla birlikte hepsinin temel amacı, farklı yollardan ürün tasarım
sürecine destek olmaktır.
ÜRÜN TASARIMINI ETKİLEYEN ETMENLER
İşletmelerde bir ürünün tasarımını etkileyen nesnel ve nesnel olmayan
etmenler bulunmaktadır. Bunlar arasında
Pazarlama, Pazar Araştırması, Yeni Üretim Yöntemleri, Ekonomik
Analizler, Üretim, Teknolojik Bilgi, Dayanıklılık Ve Güvenilirlik,
Kullanış Özellikleri, İşlevsel Özellikler, Araştırma Geliştirme, Malzeme
Ve Makine Olanakları, Reklam, Satış, Estetik Unsurlar
sayılabilmektedir.
Bunun yanında, diğer etkin elemanlar olarak
İşletme Politikaları, Pazarlama Olanakları, Ürün Özellikleri, Ekonomik
Etmenler ve Üretim Olanakları
sayılabilmektedir.
ÜRETİM SÜRECİ SEÇİMİ.
Üretim süreci seçimi, işletmelerde üretim süreci çeşidinin
belirlendiği stratejik bir karardır.
Ürün tasarımında olduğu gibi üretim süreci seçimi de ürün
kalitesi ve maliyetinde çok etkilidir.
Üretim süreci seçiminde, üretim sürecinin yapısı, yer alacak
işlemler ve sıraları ve bu süreçte yer alacak makine, donanım
ve teknolojinin belirlenmesi konularında kararlar verilmeye
çalışılmaktadır.
Süreç seçim kararlarını etkileyen önemli kararlar arasında talep
yapısı, dikey bütünleşme derecesi, ürün ve hacim esnekliği,
otomasyon düzeyi, ürün kalitesi, müşteriyle ilişki derecesi
sayılabilmektedir.
En iyi süreç seçiminde, tek bir üründen daha ziyade ürün
karmasının en iyi üretilebileceği üretim süreci seçimi
yapılmalıdır.
Üretim süreci, ürün karması ve yaşam devir süreci arasındaki
ilişkiyi araştırmak için ürün-süreç matrisi nden faydalanılabilir.
Ürün tasarımı sonucu ürünler ve üretim süreçlerinin yapısı
belirlendikten sonra, yeni ya da geliştirilen ürün için
kullanılabilecek süreç teknolojisinin belirlenmesi gerekmektedir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards